Nieuwe Ringweg Zuid is onaanvaardbaar gevaarlijk

In opdracht van de Raad van State heeft Rijkswaterstaat onderzoek laten uitvoeren naar de verkeersveiligheid van de nieuw te bouwen Ring Zuid. Twee rapporten zijn verschenen en ze zijn beiden even negatief over de plannen.

Door de enorme complexiteit van de weg, op een beperkt oppervlak, is de weg te gevaarlijk. De kans op ongelukken is veel te groot. Je kunt een snelweg dwars door een stad niet mengen met een ringweg voor lokaal verkeer. Dat is veel te complex vanwege de verschillende snelheden, de vele weefbewegingen, het in- en uitvoegen, de korte boogstralen, de steile hellingen, etc. Daardoor zullen ongelukken ontstaan. Dat is de conclusie van beide rapporten.

Rijkswaterstaat keurde het eerste rapport af. Dit rapport was ronduit vernietigend over de plannen en kwam daarom slecht uit. Op 23 punten was er sprake van situaties die aanleiding kunnen geven tot -ernstige- ongelukken. Wat deed Rijkswaterstaat? Het rapport afkeuren. De onderzoekers hadden een stuk dat geen onderdeel uitmaakt van het Tracébesluit niet meegenomen in hun beoordeling. Vervolgens maken de medewerkers van Rijkswaterstaat ruzie met de beoordelaars. Daarom werd het rapport afgekeurd, niet omdat er fouten in het rapport zouden staan.

Vervolgens werd een nieuw bureau ingehuurd, maar helaas, dit bureau vond hetzelfde. Nu geen 23 maar 16 afwijkingen waardoor ernstige ongelukken kunnen ontstaan. Beide bureaus oordelen dat het ontwerp te complex is en niet past binnen de beperkte ruimte die beschikbaar is.

Wat doet Rijkswaterstaat? Gewoon doorgaan met de aanbesteding. Hoe gevaarlijk het ontwerp voor de weg ook mag zijn, de weg moet en zal er komen. En de politici die moeten waken over de belangen van de inwoners van Groningen? Die laten zich, zelfs na twee vernietigende rapporten, in slaap sussen door Rijkswaterstaat. Terwijl er is een veel beter alternatief plan is.

Pieter Sauer, voorzitter Groningen Verdient Beter

Jan Wittenberg, stedebouwkundig adviseur