Provincie plaatst 60 nieuwe bomen langs N366 in Veendam

VEENDAM – De provincie Groningen laat volgende week zestig nieuwe bomen planten langs de Geert Veenhuizenweg (N366) in Veendam.

De bomen komen te staan langs het weggedeelte ten noorden van de N33, tussen de rotonde waar de N33 aansluit op de N366 en de rotonde bij bedrijventerrein De Zwaaikom.

Langs de Geert Veenhuizenweg staan nu al bomen aan de noordkant van de weg tussen de rotonde bij De Zwaaikom en de noordelijke rotonde die aansluit op de N33. Die bomenrij wordt aangevuld. Daarnaast plant de provincie nieuwe bomen aan de zuidkant van de weg en in de middenberm. In totaal komen er zestig nieuwe bomen.

Geen wegafsluiting

Tijdens de werkzaamheden blijft de Geert Veenhuizenweg open voor verkeer. Het verkeer wordt ter hoogte van de werkzaamheden over één rijstrook geleid, waardoor er wat verkeershinder kan ontstaan. De werkzaamheden duren naar verwachting tot vrijdag 1 april.

Landschappelijk plan N366 Veilig

Het planten van de bomen langs dit deel van de Geert Veenhuizenweg gebeurt in het kader van het Landschappelijk plan van N366 Veilig. In dit plan staat beschreven hoe de vernieuwde N366 in het landschap moet passen. Tussen Veendam en Stadskanaal komt de N366 zoveel mogelijk tussen de bomen te liggen. Vandaar dat er ook langs de Geert Veenhuizenweg extra bomen komen te staan. Ook wil de gemeente Veendam van dit stukje weg graag een ‘groene laan’ maken. Op dit gedeelte van de weg is de maximumsnelheid maar 60 km per uur. Daardoor blijft de verkeersveiligheid met de aanwezigheid van de bomen gewaarborgd.