Westerkwartiergemeenten maken afspraken over woningen voor vluchtelingen

WESTERKWARTIER – De Westerkwartiergemeenten gaan gezamenlijk meer vluchtelingen met een verblijfsstatus plaatsen. In het eerste halfjaar van 2016 moeten er 73 personen geplaatst worden. Dat blijkt uit het ‘Bestuursakkoord verhoogde Asielinstroom’.

Het Rijk heeft met de gemeenten afspraken gemaakt over het aantal vluchtelingen dat er per gemeente van woonruimte moet worden voorzien. Daarnaast zijn er ook prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties. Deze dienen een groter deel van het woningenbestand in te zetten voor vluchtelingen. De afspraken worden donderdag bekrachtigd als de burgemeesters van de vier Westerkwartiergemeenten en directeur Janneke Klijn van Wold & Waard het akkoord ondertekenen.

De 73 vluchtelingen die geplaatst moeten worden is een forse verhoging ten opzichte van 2014 toen de gemeenten gezamenlijk 25 personen moesten plaatsen. Vanwege de vrij ontspannen woningmarkt in het Westerkwartier acht Wold & Waard het aantal van 73 personen haalbaar. De wachttijd op een woning van Wold & Waard bedraagt voor reguliere woningzoekenden momenteel tussen de drie en de vier jaar.

 

Foto: Google Streetview