Bouwactiviteiten Bedum zetten ooievaarsnest in de wacht

BEDUM – De geplande officiële ‘opening’ van het ooievaarsnest op het ijsbaanterrein in Bedum door wethouder Johannes de Vries op donderdag 24 maart is uitgesteld.

Hiertoe is In goed overleg tussen de gemeente en dorpsbelangenvereniging Algemeen Plaatselijk Belang Bedum ( APB Bedum) besloten. De locatie van het nest zou problemen kunnen opleveren voor de bouw van de geplande tijdelijke school. Als het nest bewoond wordt, zijn bouwactiviteiten op grond van de Flora en faunawet niet toegestaan. Om te voorkomen dat de bouwactiviteiten voor de tijdelijke school moeten worden opgeschort omdat het nest al door ooivaars wordt bewoond, wordt het nest tijdelijk verwijderd.. Het wordt terug geplaatst als de tijdelijke school gerealiseerd is. Verwacht wordt dat dat in juni aanstaande het geval is.

De omgevingsvergunning voor de plaatsing van het nest werd in november 2015 door de gemeente verleend. Door de natte periode was het niet mogelijk om direct daarna het nest te plaatsen.

Toen was er weliswaar al sprake van de bouw van een tijdelijke school in Bedum; concrete locaties waren er destijds nog niet. Pas in een later stadium kwam de locatie bij het ijsbaanterrein meer definitief in beeld voor de tijdelijke school.

Zowel APB als de gemeente betreuren de stap maar benadrukken dat het belang van veilige scholen prevaleert.