Vluchtelingenkoor luistert jaarvergadering APB Bedum op

BEDUM – Een bijzonder optreden tijdens de 59e jaarvergadering van Dorpsbelangenvereniging Algemeen Plaatselijk Belang Bedum (APB Bedum). Dinsdag 5 april zal de vergadering opgeluisterd worden met een speciaal optreden van vluchtelingenkoor NEW LIFE uit Groningen.

Stel je voor. Je bent gevlucht uit Syrië, komt in Nederland en je verlangt ernaar een nieuw leven te beginnen. Hoe maak je dan contact met de mensen in je gastland? Veertien Syrische vluchtelingen in Groningen besloten om die reden een koor te vormen met de naam: New Life. Muziek als sleutel voor verbinding tussen mensen.

Het openbare gedeelte in de Goede Herderkerk heeft dan ook een zeer gevarieerd programma.

– Anja Reenders , lid van de PC en bestuurslid van de Historische Vereniging gemeente Bedum geeft uitleg over de historie en de prachtige Amsterdamse School stijl van deze kerk.
– Muzikale medewerking door enkele leerlingen van de Muziekschool Bedum.
– Vluchtelingenkoor NEW LIFE uit Groningen.
– Groninger zanger Martin Korthuis , samen met de Bedumer Eddo Pol zal enkele luisterliedjes zingen.

Het beloofd een boeiende gezellige avond te worden, waar een ieder van harte welkom is vanaf 20.00 uur . Toegang is vrij, maar een bijdrage voor onderhoud aan de Goede Herderkerk wordt zeer gewaardeerd.