De kogel is door de kerk; Haren verliest zelfstandigheid

HAREN – Volgens de Harense burgemeester Pieter van Veen is het duidelijk dat Haren geen schijn van kans heeft in zijn hang naar een zelfstandig voortbestaan. “We stoppen dan ook per direct de pogingen om te bewijzen dat we het zelfstandig kunnen.”

Dat heeft de burgemeester laten weten aan Haren De Krant.

De reactie volgt op eerdere berichtgevingen van vandaag, dat de provincie per direct een arhiprocedure is opgestart. Deze dwangprocedure is in werking gezet nadat de gemeenteraad van Haren dinsdagavond besloot geen onderzoek te willen doen naar een fusie met Groningen en Ten Boer. Iets dat de provincie wel had gewild.

Gedeputeerde Patrick Brouns heeft van te voren duidelijk gemaakt aan het Harense bestuur dat zelfstandigheid onderzocht mocht worden, maar dat er ook gekeken moest worden naar het alternatief. Een zogenaamd tweesporenbeleid. Zeker nu Groningen en Ten Boer zich ook in een vergevorderd stadium van hun fusie bevinden.

De meerderheid van de raad in Haren, bestaande uit D66, CDA, VVD en GVH, achtte een onderzoek naar een eventuele fusie niet nodig en zette vol in op zelfstandigheid. Geen tweesporenbeleid dus, waardoor Haren later moeilijker zou kunnen fuseren, of de al in gang zijnde onderhandelingen tussen Groningen en Ten Boer zou vertragen door een verlaat onderzoek.

Door deze beslissing van de raad zag Brouns zich genoodzaakt Haren zijn privileges te ontnemen en de dwangprocedure op te starten. Met als resultaat een duidelijke uitkomst; Haren gaat gedwongen fuseren met Groningen en Ten Boer en verliest zijn zelfstandigheid.