Provincie pakt meubilair op treinstations aan; grote facelift voor Groninger stations

PROVINCIE – In de hele provincie worden de bankjes en wachtruimtes op de treinstations vernieuwd. Alle stations in de provincie Groningen krijgen hetzelfde soort meubilair als op station Groningen Euroborg.

De provincie Groningen wordt daarmee de eerste provincie waar alle stations uitgerust zijn met het nieuwe meubilair.

Dit jaar begint ProRail met de vervanging van het oude meubilair. Eind volgend jaar moeten alle oude wachtruimtes en bankjes in Groningen verbeterd en vervangen zijn. Op een aantal stations zijn de perrons te smal; daar blijft het oude meubilair gehandhaafd tot er een oplossing is gevonden voor de inpassing van het nieuwe meubilair. De provincie Groningen stelt ruim drie miljoen euro beschikbaar voor de make-over van de stations. Ook ProRail neemt een deel van de kosten voor haar rekening.

Facelift Noordelijke Stations

De verbetering en vervanging van de wachtruimtes en bankjes op de stations maakt deel uit van het project Facelift Noordelijke Stations. In de uitvoering van dit project werkt de provincie samen met ProRail, NS Stations, Arriva, gemeenten en de regio Groningen-Assen. Met dit project willen de samenwerkende partijen de voorzieningen voor reizigers op de regionale stations verbeteren. De nieuwe wachtruimtes zijn comfortabeler en beschermen beter tegen regen en wind. Dit moet ervoor zorgen dat meer mensen in de provincie gebruik gaan maken van de trein en de huidige reizigers de stations beter gaan waarderen. Naast de verbetering en vervanging van de wachtruimtes zijn er meer fietsenstallingen bij stations gekomen en is het aantal P+R-voorzieningen uitgebreid. Ook hebben de stations dynamische reisinformatie gekregen; dat zijn schermen waarop reizigers actuele reisinformatie kunnen vinden.

RSP

De verbeteringen op en rond de stations zijn er onder meer gekomen naar aanleiding van onderzoek onder reizigers. Het project Facelift Noordelijke Stations wordt betaald uit het Regiospecifiek Pakket (RSP), de compensatiegelden voor het niet-doorgaan van de Zuiderzeelijn.