TSN Verpleging & Verzorging: “Wij gaan gewoon door met alles wat we doen”

GROOTEGAST – Twee weken geleden ging TSN Thuiszorg op de fles. Failliet. Nog geen week later volgde ook TSN Begeleiding. Een logisch gevolg, want TSN Begeleiding kocht de zorg in bij haar inmiddels failliete zusterbedrijf TSN Thuiszorg. Toch blijft TSN Verzorging & Verpleging wel bestaan en is er nogal wat onduidelijkheid over het faillissement van TSN.

Het belangrijkste punt is dat TSN in april vorig jaar, enige tijd nadat het bedrijf Thuiszorg Groningen heeft overgenomen, is opgesplitst in verschillende bv’s. Die dus compleet los van elkaar staan, behalve dat ze allemaal de drie letters TSN dragen. Zo werd het personeel van de bv’s TSN Begeleiding en TSN Thuiszorg betaald door de gemeente, die de zorg van de bedrijven inkocht. Het personeel van TSN Verzorging & Verpleging wordt daarentegen betaald door de zorgverzekeraars. Een apart potje, aparte financiële bronnen en dus geen reden om te denken dat TSN Verzorging & Verpleging ook de ondergang tegemoet zal gaan zien, vertelt Michelle Veenkamp van TSN Verzorging & Verpleging.

“We merken dat er heel veel verwarring is onder cliënten”, legt ze uit. “Maar TSN Verzorging & Verpleging staat compleet los van de huishoudelijke hulp en thuiszorg. Maar omdat het allemaal TSN heet, denkt iedereen dat heel TSN failliet is. Alle afdelingen. Terwijl dat in werkelijkheid losse bv’s zijn die in feite niks met elkaar te maken hebben en ook op andere manieren gefinancierd worden. Maar dat komt ook doordat op het nieuws afbeeldingen gebruikt worden van verpleegsters die injecties geven, terwijl dat onze afdeling is”, vertelt ze. “En dan gaat het in het nieuws over TSN Thuiszorg, die geen injecties geven. Dus ik snap dat het verwarrend kan zijn voor de mensen thuis.”

De bv waar Veenkamp en haar collega Angelique van der Heide voor werken is nog steeds hartstikke gezond, vertellen ze. “Dat horen we ook steeds van bovenaf. Onze manager blijft benadrukken dat het met Verpleging & Verzorging gewoon heel erg goed gaat.” Wel merken ze dat de cliëntenaantallen licht teruglopen. “Mensen horen TSN op het nieuws, en dan denken ze direct dat het ook om ons gaat. Zelfs de huisarts in het dorp wist niet zo goed wat hij ermee moest. Want is deze afdeling dan ook failliet? Nee”, benadrukt Veenkamp. “Wij gaan gewoon door met alles wat we doen en dat zullen we voorlopig ook zeker blijven doen.”

Voor de werknemers van Verpleging & Verzorging heeft het wegvallen van TSN Thuiszorg nadelen. “De huishoudelijke hulp is natuurlijk veel langer bij mensen thuis dan wij. Zij hebben ook veel meer een sociale functie, terwijl wij er eigenlijk alleen zijn voor het verwisselen van infusen of helpen met douchen bijvoorbeeld. De huishoudelijke hulp kan beter bepaalde dingen signaleren, omdat zij langer bij de mensen thuis zijn. Zij doen bijvoorbeeld vaak een kopje koffie met de cliënten, om de dag door te spreken”, legt Van der Heide uit.

Over de huishoudelijke hulp is ook veel verwarringen onder cliënten. “Het komt nu aan op buren of familie, maar als iemand zich niet kan beroepen op zo iemand in de buurt? Wat moet diegene dan? We weten eigenlijk niet wat de gemeente nu gaat doen. Buurtzorg is in ieder geval niet doorgegaan”, vertelt Veenkamp. “Er is nog veel onduidelijkheid.”

De dames blijven benadrukken dat ze het werk voor geen goud op zouden geven. “Het is dankbaar werk, en geweldig om te doen.” Veenkamp werkt met een team van 12 mensen in Opende en omgeving, haar collega in Grootegast werkt met hetzelfde aantal mensen in Grootegast. Ze rijden dagelijks vijf ochtendroutes en een aantal middag- en avondroutes. En dan is er natuurlijk nog de nachtdienst. Want de medewerkers zijn gewoon 24 uur per dag oproepbaar.