CDA in het Westerkwartier: “Straks zijn we allemaal Westerkwartierders’

GROOTEGAST – Als er één politieke partij in het Westerkwartier niet verdeeld is over de herindeling, dan is dat het CDA wel. In alle vier de gemeenten zijn de fracties het eens: ‘Het Westerkwartier is één geheel’. De vier fracties in de gemeenten Leek, Grootegast, Zuidhorn en Marum werken inmiddels al nauw samen om straks in het najaar van 2018 goed beslagen ten ijs te komen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

De CDA-fracties in de vier gemeenteraden handelen als één geheel, vertelt Hielke Westra, fractievoorzitter van het CDA Grootegast en voorstander van de herindeling. “Als het om indeling gaat proberen we zoveel mogelijk samen voor te bereiden, en hebben overleg voor een goede samenwerking.” Volgens Westra lag een samenvoeging al langer voor de hand. “Van alle agendapunten die nu in onze gemeenteraad worden behandeld wordt 80 procent ook in de andere raden behandeld, dus een herindeling is alleen maar een logische volgende stap”, stelt Westra. “Zoals het sociaal domein, onderwijs en Novatec . Er zijn al veel samenwerkingsverbanden tussen de vier gemeenten, want als gemeente ben je te klein om alles zelf te kunnen doen.” Zeker nadat het Rijk veel verantwoordelijkheden richting de gemeenten heeft geschoven, zie je steeds meer gemeenten samenwerken om de kosten te drukken. Immers, wie groot inkoopt betaald minder. Ook in de zorg, onderwijs, groenvoorzieningen en alle andere gebieden waar veel gemeenten al met elkaar samenwerken. De CDA-man ziet vooral de overeenkomsten tussen de gemeenten. “Straks zijn we geen Grootegasters meer, maar Westerkwartierders.” De gemeenteraad is nu vaak nog het sluitstuk van veel voorbereiding en afstemming vooraf. In een nieuwe gemeente kan de gemeenteraad veel beter op voorhand de grote lijnen uitzetten.

Ondanks zijn eigen positieve kijk op de herindeling, snapt Westra de tegenstanders. “Een punt wat vaak genoemd wordt door de tegenstanders, is dat de afstand tussen burger en bestuur groter wordt. Dat een burgemeester niet meer bij elke opening of bij een 60-jarig huwelijk aanwezig kan zijn. In de eerste plaats kan én mag dat geen reden zijn om niet te herindelen. Daarnaast wordt het college groter na de herindeling, omdat er vanzelfsprekend meer burgers in het Westerkwartier wonen. Dus zijn er meer wethouders die zulke dingen over kunnen nemen. Dan is er natuurlijk nog social media, die de afstand tussen burgers en bestuur ook kleiner maakt. Als we kijken naar alleen de fracties is het hun eigen verantwoordelijkheid om contact te blijven houden met hun achterban.” Ook de mogelijk hogere kosten voor inwoners van het Westerkwartier zijn een punt van discussie, die de tegenstanders er te pas en te onpas bijhalen. “De vier gemeenteraden maken nu alleen beslissingen voor het eerst jaar van de herindeling. Er komt per 1 januari 2019 een nieuwe raad, die haar eigen beslissingen gaat maken vanaf het moment van de herindeling. Dus we kunnen nu wel dingen beloven, afspreken, afstemmen, of toezeggen, maar uiteindelijk beslist die nieuwe raad wat er gaat gebeuren met de kosten voor de inwoners. Daarnaast moet je de gemeentelijke lasten ook altijd zien in verhouding tot het voorzieningenniveau dat de gemeente biedt. Het streven is voor nu in ieder geval naar lasten die niet hoger zijn dan de gemiddelde Westerkwartierder op dit moment betaalt.” Of dat daadwerkelijk gaat lukken zal pas na de herindeling blijken. “Dan neemt de nieuwe burgemeester plaats met zijn nieuwe wethouders, zit er een andere raad in een andere samenstelling”, aldus Westra. “Er moet nog veel gebeuren, maar wij kijken er naar uit.”

Het CDA lijkt er dus klaar voor. Als één geheel beweegt de partij richting het grote moment dat de vier gemeenten samen één worden. Of Westra zich opnieuw verkiesbaar gaat stellen tegen die tijd, weet hij nog niet. “Ik vind 2 of 3 termijnen in de raad ‘gezond’, dus ik zou nog even door kunnen gaan. Ik heb er eerlijk gezegd nog niet over nagedacht. Of alle vier de huidige fractievoorzitters de nieuwe fractievoorzitter van CDA Westerkwartier willen worden?”, vraagt hij lachend. “ Daar hebben we het nog niet over gehad en daar gaan we ook niet over eigenlijk. Ook dat is een keuze van de nieuwe fractie.”