Platform Levensvragen over “Omgaan met dementie” in Hoogezand

HOOGEZAND-SAPPEMEER – Op donderdag 14 april 2016 zal het Platform Levensvragen H-S in zalencentrum De Reensche Compagnie een bijeenkomst houden over het thema omgaan met dementie.

Dementie komt steeds vaker voor in onze samenleving en vraagt veel aandacht en zorg. Steeds meer mensen worden geconfronteerd met iemand uit de familie of kennissenkring die dementie heeft. En omdat de mensen langer thuis blijven vraagt dit ook veel van de mensen er omheen. Ook vrijwilligers komen steeds meer in aanraking met mensen die dementie hebben. Het is vaak niet gemakkelijk om er mee om te gaan.

Op bezoek gaan bij iemand die lijdt aan dementie is voor veel mensen een moeilijke opgave. Met mensen met dementie is het lastig om een gesprek te voeren. Ze weten weinig tot niets meer. Ze herkennen je vaak niet meer en ze zijn zo weer vergeten dat je er geweest bent. Veel mensen vinden het dan ook lastig en moeilijk bij een dementerende op zoek te gaan. Gevolg is vaak dat de dementerende en ook de familie of verzorgende in een isolement komen.

Marcelle Mulder heeft samen met Anniek Kramer een boek geschreven met praktische tips over het contact met een dierbare met dementie. Zij wil met dit boek en ook haar lezingen mensen over de drempel helpen om toch in contact te treden met dementerenden. In de lezing die zij voor het Platform houdt zal zij aan de hand van concrete idee├źn en praktisch voorbeelden aangeven wat men moet doen om het bezoek toch waardevol te maken.

Marcelle Mulder heeft jaren gewerkt als Humanistisch raadsvrouw en is nu beleidsadviseur geestelijke zorg voor ouderen en hun familie. Doordat haar vader de laatste jaren vanwege een hersenletsel in een verpleegtehuis woonde, heeft zij ook veel ervaring uit de eigen levenssfeer.

Naast Marcelle Mulder zal Dik Baalbergen van het Odensehuis in Groningen een korte inleiding houden over het Odensehuis. Het Odensehuis aan de Molukkenstraat in Groningen is een inloophuis voor mensen met lichte dementie en hun naasten. Door middel van verschillende activiteiten kunnen deelnemers met geheugenklachten en hun naasten onderling ervaringen uitwisselen. Of het nu gaat om maken van muziek, schilderen, het maken van een levensboek of gezellig met elkaar lunchen: de deelnemers bepalen zelf wanneer zij komen en wat zij ondernemen. Het Odensehuis is ontstaan uit een maatschappelijk initiatief en werkt met veel vrijwilligers. Het idee van het Odensehuis komt uit Denemarken. Naast Groningen is er ook in Amsterdam een Odensehuis.

Dit is de tweede bijeenkomst die het Platform Levensvragen H-S in 2016 organiseert. De aanvang van de bijeenkomst is 19.30 uur in de Reensche Compangie aan de Tak van Poortvlietstraat 361. De toegang is gratis.