Winsum steeds ‘inbraakbewuster’

WINSUM – Achttien collegeleden, raadsleden en ambtenaren van de gemeente Winsum hebben woensdag 30 maart, samen met de politie, een ronde gemaakt door diverse dorpen binnen de gemeente Winsum.

Tijdens wandelingen door Adorp, Sauwerd, Baflo, Ezinge en Winsum werd in kleinere groepen gekeken welke woningen, schuren, garages, ramen en deuren makkelijk te betreden waren.

Bij het aantreffen van onveilige situaties werd dit jaar een flyer overhandigd of in de bus gedaan. Afgelopen jaren werden witte voetjes achtergelaten. In totaal werden er 50 flyers uitgedeeld. Op de flyer staan maatregelen die de bewoner kan nemen om de kans op inbraak te verkleinen. Het gaat dan vaak om relatief eenvoudige maatregelen, zoals waardevolle dingen uit het zicht leggen en het wegzetten van attributen in de tuin die inbrekers kunnen gebruiken.

Minder flyers

Dit jaar zijn er minder flyers uitgedeeld dan witte voetjes in voorgaande jaren. Het lijkt erop dat inwoners bewuster zijn geworden om eventuele inbraken te voorkomen. Ten opzichte van drie jaar geleden is in Winsum een duidelijke verbetering te zien. Tijdens de wandeling is veel contact gezocht met inwoners. Er werd ook een bezoek gebracht aan zeven woningen van slachtoffers van recente inbraken. Dit werd door zowel de deelnemers als bewoners als erg positief ervaren.

Opvallende zaken

In de diverse dorpen werden relatief veel openstaande ramen aangetroffen. Ook staan er nog te vaak materialen in achtertuinen die bruikbaar zijn om binnen te komen. Er werd bijvoorbeeld een ladder gezien. Daarnaast stonden er containers naast platte daken, waardoor het voor inbrekers erg eenvoudig is om binnen te komen.

Zelf actie ondernemen

Wilt u zelf uw woning beter beveiligen? Maak dan zelf eens rondje om uw eigen woning. Kijk bijvoorbeeld hoe uw woning zichtbaar is vanaf de openbare weg. Bekijk of er voldoende verlichting is en of er geen groen is dat het zicht op uw woning belemmert. Verken ook of er ramen en deuren zijn die gemakkelijk opengemaakt kunnen worden of dat er hulpmiddelen in de tuin staan die het de inbreker wel erg makkelijk kunnen maken.