Groninger scholen presenteren projecten Kinderrechten

GRONINGEN – Jaarlijks organiseert het bestuur van de Stichting Het Bevrijdingsbos een project voor scholen in het kader van de viering van de bevrijding van de stad Groningen op 16 april 1945. De kern van dit scholenproject is, dat jonge mensen bewust gaan nadenken over vrijheid en vrede.

Deze keer zijn de volgende basisscholen uitgenodigd om mee te doen met het project: de Johannes Calvijnschool, De Starter, de Dr. Bekenkampschool en Het Karrepad.

Centraal staan dit jaar de 10 Kinderrechten. Iedere school is hiermee aan het werk gegaan. De opdracht is: maak een filmpje van 71 seconden over één van de kinderrechten. De kinderrechten staan beschreven op de stenen van het Kinderrechtenpad in het Bevrijdingsbos.

De presentatie van het werk van de leerlingen is op woensdag 13 april 2016 in de Stefanuskerk aan de Noorddijkerweg in Groningen. Het programma start om 10.00 uur.

Na de presentatie lopen de scholieren over het Kinderrechtenpad en wordt stilgestaan bij ieder Kinderrecht. De afronding van het programma is rond 11.30 uur in de open leerherberg aan het eind van het Kinderrechtenpad in Het Bevrijdingsbos.