Verkeershinder door brugwerkzaamheden Zuidhorn duren tot 2017

Foto: Google Streetview

ZUIDHORN – Zaterdagavond wordt er een start gemaakt met de werkzaamheden voor de vervanging van de brug over het Van Starkenborghkanaal tussen Noordhorn en Zuidhorn.

De brug wordt vervangen door een grotere. Dat is nodig omdat de vaarweg Lemmer-Delfzijl wordt verbreed. Daardoor moeten de spoorbrug en de tafelbrug worden vervangen.

Voorlopig komt er voor fietsers en voetgangers een noodbrug. Deze wordt bij de huidige brug geplaatst en blijft een jaar staan. Het autoverkeer moet totdat de brug in juni 2017 klaar omrijden via de rondweg N355.