Zuidhorn plaatst 300 asielzoekers in dorpskern

ZUIDHORN – Het college van Zuidhorn wil 300 vluchtelingen voor maximaal vijf jaar opvangen in twee voormalige schoolgebouwen. Beide gebouwen liggen in de kern van Zuidhorn.

Het gaat om het terrein van de voormalige basisschool De Borgh aan de Boslaan 20a en de voormalige school Het Anker aan de Geert Waldastraat 2 in Zuidhorn. Het college heeft overeenstemming bereikt met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) over genoemde locaties.

Onderzoek

Begin september 2015 heeft het COA het college verzocht mee te werken aan de opvang van vluchtelingen. De gemeenteraad heeft het college half september 2015 de opdracht gegeven te onderzoeken hoe onze gemeente hierbij kan helpen. De afgelopen zeven maanden zijn de mogelijkheden zorgvuldig onderzocht. De uitgangspunten hierbij waren onder meer: kleinschalige opvang voor maximaal 300 vluchtelingen, voor een periode van maximaal vijf jaar, een verantwoorde verhouding tussen het aantal inwoners en het aantal vluchtelingen en in de buurt van voorzieningen (onderwijs, winkels en openbaar vervoer) voor een goede integratie.

Op basis van bovenstaande heeft het college gekozen voor opvang in het dorp Zuidhorn. Samen met het COA zijn de verschillende opvangmogelijkheden bekeken en heeft het college gekozen voor bovengenoemde twee locaties. Locatie De Borgh wordt ingericht voor huisvesting van vluchtelingen en locatie Het Anker als diensten- en activiteitencentrum voor het COA.

In gesprek

College- en raadsleden gaan in gesprek met direct omwonenden, inwoners en andere betrokkenen. Dinsdag 7 april vindt een bijeenkomst plaats voor de direct omwonenden van genoemde locaties. Daarnaast organiseert de gemeente voor alle inwoners op dinsdag 12 april uur een informatiemarkt in het gemeentehuis. De reacties tijdens en ook na de bijeenkomsten worden verzameld en beoordeeld. Het college legt deze reacties samen met een voorstel aan de gemeenteraad voor. Uiteindelijk neemt de gemeenteraad de beslissing over het wel of niet doorgaan van de voorgestelde opvanglocaties. De gemeenteraad vergadert hierover op 6 juni aanstaande vanaf 19.30 uur. Deze vergadering is openbaar.

 

Foto: Google Streetview