Bibliotheek op School in Wagenborgen geopend; ‘Lezen prikkelt de fantasie’

WAGENBORGEN – Onder het toeziend oog van alle 165 kinderen van OBS de Waarborg en CBS de Blinke heeft de Bibliotheek op School in Wagenborgen haar deuren officieel geopend.

Iedereen heeft zijn of haar steentje bijgedragen

De Bibliotheek op School is een aanpak waarin OBS de Waarborg en CBS de Blinke in gezamenlijkheid met Biblionet structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. “Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen”, aldus de heer Nieborg, voormalig directeur van OBS de Waarborg. “Ouders, opa’s en oma’s, leerkrachten en medewerkers van de bibliotheek hebben ervoor gezorgd dat onze leerlingen vanaf nu gebruik kunnen maken van de meest actuele boeken in een ruimte die daar speciaal voor is ingericht.”

Taal- en leesbevordering voor betere schoolresultaten

Wethouder Hans Ronde, die namens de gemeente Delfzijl aanwezig was bij de opening, geeft aan dat de gemeente Delfzijl het belangrijk vindt dat er speciale aandacht is voor taal- en leesbevordering onder kinderen. “Lezen prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en zorgt op die manier voor veel plezier voor de kinderen. Kinderen die plezier hebben in lezen, lezen meer en behalen daardoor betere schoolresultaten.”

Biblionet verzorgt inzet leesconsulent en scholing leerkracht tot leescoördinator

Biblionet verzorgt met de komst van de Bibliotheek op School de inzet van een leesconsulent en de scholing van een leerkracht tot leescoördinator. Er wordt ook structureel aandacht besteed aan vrij lezen, voorlezen en praten over boeken.