Sloop oude Noordzeebrug afgerond

GRONINGEN – Eind maart werd de sloop van de oude pijlers van de Noordzeebrug afgerond. Deze week wordt de oude damwand aan de Noorderhoogebrugzijde eruitgehaald. Deze werkzaamheden kunnen zorgen voor veel geluidshinder.

Eind 2015 zijn de infrastructurele werkzaamheden rondom de Noordzeebrug – waaronder de bouw van de nieuwe Noordzeebrug en de aanleg van het nieuwe knooppunt bij de Bedumerweg – gereed gekomen. De sloop van de oude pijlers van de Noordzeebrug viel tegen vanwege de hardheid van het beton. Maar ook deze werkzaamheden zijn nu klaar.

In de komende maanden vindt er nog aanleg van groen plaats.