Succesvol Hart & Vaatcafé krijgt landelijk vervolg

GRONINGEN – De pilot van vijf bijeenkomsten voor hart- en vaatpatiënten, hun naasten en mantelzorgers in Groningen is dermate succesvol dat het initiatief landelijk wordt overgenomen. Het Hart & Vaatcafé is georganiseerd door de Hart&Vaatgroep, Zorgbelang Groningen en de afdeling Cardiologie van het Martini Ziekenhuis.

De vijf Hart & Vaatcafés werden elk door 80 tot 100 mensen bezocht. Uit de evaluatie blijkt dat de bijeenkomsten tegemoet komen aan een grote behoefte van patiënten en hun naasten. Zij geven vooral aan dat ze behoefte hebben aan informatie over hart,- en vaataandoeningen en aan het contact met andere patiënten en naasten. Twee derde van de bezoekers geeft aan er een volgende keer weer bij te willen zijn. Het Hart & Vaatcafé heeft intussen groot aantal trouwe ‘stamgasten’.

Martini Ziekenhuis aanspreekpunt voor andere ziekenhuizen

De Hart&Vaatgroep nam het initiatief voor de Hart & Vaatcafés en wil deze vanwege de positieve beoordeling van patiënten en hun naasten nu verder uitbreiden over het land. De Hart&Vaatgroep ziet de cafés in het Martini Ziekenhuis als succesvoorbeeld voor andere ziekenhuizen. Anke Vervoord, directeur van De Hart&Vaatgroep: ‘Het is goed te zien dat het werkt; mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten krijgen op een ongedwongen manier voorlichting over onderwerpen die voor hen van belang zijn en kunnen dit gelijk met elkaar bespreken’.

Inhoud van de bijeenkomsten

De Hart & Vaatcafés zijn vooral bedoeld om hart- en vaatpatiënten en hun naasten met elkaar in contact te brengen en ervaringen en tips met elkaar te delen. Daarnaast is het vergroten van kennis een belangrijk aspect. Een medisch specialist geeft tijdens de bijeenkomst informatie over onderwerpen zoals de werking van het hart, hoge bloeddruk en diverse onderzoeken bij hart- en vaataandoeningen. Verschillende specialisten komen aan het woord. Dit kan een arts of een verpleegkundig specialist zijn, maar ook een ervaringsdeskundige. Iedere bijeenkomst heeft een eigen thema zoals boezemfibrilleren, leefstijl, pijn op de borst en hartfalen.

Bezoekers kunnen zelf meedenken over nieuwe thema’s. Wendy de Valk, verpleegkundig specialist: ‘Patiënten vertellen ons dat ze de laagdrempeligheid van de bijeenkomsten erg waarderen, dat ze ruim de mogelijkheid krijgen tot het stellen van vragen en dat het hen en hun naasten veel duidelijkheid geeft over hun eigen ziektebeeld.’ De volgende bijeenkomsten staan in het Martini Ziekenhuis alweer gepland. Voor meer informatie over data en onderwerpen, zie www.martiniziekenhuis.nl/vaatcafe.