Financiële meevaller voor huurders Wierden en Borgen

BEDUM – De huurders van de Bedumer woningcorporatie Wierden en Borgen krijgen een meevaller. In overleg met de huurdersorganisaties heeft de corporatie besloten de huur per 1 juli 2016 met 0,5 procent te verhogen. De verhoging is daardoor minder dan de inflatie van 0,6 procent en ligt fors onder de maximaal toegestane 2,1 procent.

Huuraanpassing is afhankelijk van het inkomen

Elk jaar stelt de overheid vast hoeveel de huurprijzen mogen stijgen. Daarbij speelt het inkomen van de huurder een belangrijke rol. Voor de laagste inkomens (minder dan € 34.768) mag de huur volgens de minister in 2016 maximaal 2,1% stijgen. Ligt het inkomen tussen € 34.768 en € 44.360, dan mag de huur 2,6% stijgen. Bij de hogere inkomens is het percentage vastgesteld op 4,1%.

Wierden en Borgen kiest voor betaalbaarheid

Wonen moet voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom kiest Wierden en Borgen ervoor om de huur minimaal te verhogen. Voor de laagste inkomens komt dat neer op 0,5%. Huurders met een inkomen tussen € 34.768 en € 44.360 gaan 1,0% meer huur betalen. En voor huurders met een hoger inkomen is de huurverhoging vastgesteld op 1,5%. Alle huurders ontvangen binnenkort een brief waarin de veranderingen worden toegelicht.

Huurdersorganisaties denken mee

De drie huurdersverenigingen van Wierden en Borgen zijn nauw betrokken geweest bij het nieuwe huurbeleid en zijn akkoord met de huuraanpassing. De huurdersorganisaties vertegenwoordigen de huurders van Wierden en Borgen en denken regelmatig mee over belangrijke beleidszaken en nieuwe ontwikkelingen. De woningcorporatie is erg blij met de betrokkenheid en inbreng van de huurdersorganisaties.

Over de huurdersorganisaties

Huurdersorganisatie ‘De Huurder’ komt op voor de belangen van huurders in de gemeenten Loppersum en Eemsmond. ‘De Marne – de Terpen’ vertegenwoordigt huurders in de gemeenten de Marne en Winsum. Voor huurders in de gemeenten Ten Boer en Bedum gaat het om ‘Huurdersplatform Bedum – Ten Boer’.