Phaff-gebouw in Winschoten wordt zorghotel

WINSCHOTEN – Het college van Oldambt gaat het Phaff-gebouw verkopen aan Vastgoud Ontwikkeling. Deze zal het gebouw omturnen tot een zorghotel.

Het overleg tussen Vastgoud en de gemeente Oldambt heeft enige tijd in beslag genomen doordat er een nieuwe bestemming op het pand van de voormalige vruchtenwijnfabriek moest komen en omdat het een beschermd rijksmonument betreft.

Door restauratie van dit monument ten behoeve van sociaal-maatschappelijke voorzieningen wordt getracht de leegstand en verkrotting van het object tegen te gaan. Het sociaal-maatschappelijke initiatief onder de naam ‘Lotel Phaff’ houdt de huisvesting van circa 17 jongeren met een lichamelijke of meervoudige handicap in. Daarvoor wordt het voormalige Phaff-gebouw (hoofdzakelijk intern) verbouwd tot een zorglocatie. Het gaat daarbij om niet-zelfstandige bewoning, het zogenaamd begeleid wonen met zorg. In de fabriek wordt ook ruimte gecreëerd voor hotelkamers op de begane grond. Het runnen van deze hotelkamers fungeert als dagbesteding voor de bewoners.

Omgevingsvergunning

De aanvraag voor de omgevingsvergunning past bij de gewenste ontwikkeling op de locatie. De gemeentelijke monumentencommissie heeft het plan goedgekeurd. Er zijn geen zienswijzen ingediend op de ontwerp-omgevingsvergunning. De vergunning is verleend.