PvdA Groningen: “Onderwijs moet naar een hoger niveau”

GRONINGEN – De kwaliteit van het onderwijs in Groningen kan beter, zo vindt de PvdA-fractie van de gemeente Groningen. Dit zou moeten gebeuren door een goede samenwerking tussen de gemeente Groningen en de scholen.

‘Wij vragen om een integraal plan, waarmee we onderwijsachterstanden ook op de lange termijn kunnen wegwerken’, aldus raadslid Maarten van der Laan.

Het gemeentebestuur wil 1 miljoen euro uittrekken voor verbetering van het onderwijs in Stad. Uitstekend plan, vindt Van der Laan, maar hij mist ook iets. ‘Richting’, concludeert hij. ‘Het college van burgemeester en wethouders zet nu in op een verzameling van losse onderdelen, die tezamen de kwaliteit van het onderwijs moeten verbeteren. Wij willen graag dat het college een visie ontwikkelt, zodat we meer gericht en ook op de lange termijn onderwijsachterstanden kunnen bestrijden.’

Hoger niveau onderwijs in Stad

De gemeente moet op de eerste plaats samen met de scholen het gemiddelde niveau van het onderwijs in Stad omhoog brengen, zo vindt de PvdA. Structureel, zodat Groningen op termijn geen zwakke scholen meer kent. Van der Laan: ‘Onderwijsgeld gaat ook naar energiekosten. Sommige scholen zijn slecht geïsoleerd. De gemeente investeert al wel in betere gebouwen, maar er mag wel een tandje bij, zodat meer geld overblijft voor onderwijs zelf. Betere gebouwen met een beter binnenklimaat leiden bovendien tot betere schoolprestaties. Een dergelijke langetermijnaanpak van schoolgebouwen gaat dus dubbelop.’

Van der Laan denkt verder aan de onderwijswerkplaats, waarbij onderwijspersoneel continue wordt bijgespijkerd. ‘Het college stelt een pilot voor. Prima, maar het mag van ons wel iets ambitieuzer. Wij willen een plan voor de lange termijn, zodat meer leerlingen in Stad er iets van gaan merken.’

Emancipatie en werk

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs, vindt Van der Laan. ‘Niet één jaar, maar gedurende de hele schoolperiode, waardoor alle kinderen in de Stad het beste uit zichzelf kunnen halen. Goed onderwijs ligt aan de basis van ontwikkeling, burgerschap en emancipatie. Een diploma biedt later de grootste kans op een goede baan. We hebben dus goede scholen, bekwame leraren, betrokken ouders maar ook ambitieuze politici nodig. Samen kunnen we ons onderwijs naar een hoger niveau brengen.’