Leek denkt aan Oostindie voor zonnepark

LEEK – De gemeente Leek wil een kleinschalig zonnepark realiseren bij de nieuwbouwwijk Oostindie. Om dat te bereiken is er een samenwerking gezocht met Ecorus Projects BV.

Op 14 april 2016 ondertekenen burgemeester Berend Hoekstra van Leek en directeur Frans Latjes van Ecorus de samenwerkingsovereenkomst. In bijzijn van portefeuillehouder wethouder Rien Honnef gaat de samenwerking daarmee van start. Ecorus heeft de aanbesteding gewonnen die de gemeente heeft georganiseerd. Het zonnepark komt er alleen als er voldoende subsidie wordt verkregen en/of participanten zijn die investeren in een stukje zonnepark.

Locatie

De beoogde locatie voor het mogelijk te realiseren zonnepark is 3 hectare groot en ligt in de zuidwesthoek van de wijk Oostindie. Het park zal landschappelijk goed in de omgeving worden ingepast. Als het plan gerealiseerd wordt, zal er voor circa 600 huishoudens energie worden opgewekt.

Participatiemogelijkheid

De gemeente vindt het belangrijk dat ook omwonenden en andere inwoners van de gemeente kunnen participeren in het project. Samen met Ecorus zal de wijze waarop dit mogelijk is nader worden uitgewerkt.

Vervolgproces

Omwonenden zijn inmiddels ingelicht over het voornemen een zonnepark bij de wijk te realiseren. Bij de start van het bestemmingsplantraject wordt voor belangstellenden een informatieavond georganiseerd om het plan en het proces toe te lichten. Ecorus licht hierbij ook de participatiemogelijkheden toe en de voorwaarden die daarbij gelden. Als de bestemmingsplanprocedure succesvol is doorlopen vraagt Ecorus subsidie aan om de financiering rond te krijgen.

Duurzame energievoorziening

Het college van burgemeester en wethouders van Leek wil zich inspannen om het park mogelijk te maken en ziet het als een goede bijdrage in een duurzame energievoorziening. Ecorus heeft veel internationale ervaring met het aanleggen van zonneparken.