SP en GroenLinks dringen aan op verbod mosquito’s

GRONINGEN – De fracties van de SP en GroenLinks van Groningen willen af van de mosquito’s die te horen zijn in openbare ruimten. De omstreden mosquito’s geeft om de twee minuten een harde pieptoon die alleen te horen is voor jongeren tot ongeveer 25 jaar. Het apparaat is bedoeld om jonge mensen te weren van plekken waar ze niet gewenst zijn. Blootstelling aan het geluid, kan hoofdpijn en pijnlijke oren veroorzaken.

Sinds enige tijd hangen er bij Bakker Bart in de binnenstad mosquito’s in een openbare ruimte. Onwenselijk, vinden de fracties.

SP-raadslid Rosita van Gijlswijk: “In 2012 wilde een meerderheid van de raadsfracties een vergunningenstelsel voor het plaatsen van mosquito’s, daarvoor zouden zij een initiatiefvoorstel indienen. Dat voorstel is er nooit gekomen. Ondertussen heeft Bakker Bart in de openbare ruimte een of meerdere mosquito’s geplaatst, staat de mosquito bij de Nassauschool ineens weer aan en is het geluid van een op privéterrein geplaatste mosquito aan de Schoolhom tot in de publieke ruimte waarneembaar”.

GroenLinks-fractievoorzitter Benni Leemhuis vult aan: “Het college heeft in het verleden aangegeven, het inzetten van mosquito’s een onsympathiek middel te vinden. We willen weten of het college dat nog steeds vindt, bereid is handhavend op te treden en bereid is een verbod op het inzetten van mosquito’s in de algemene plaatselijke verordening op te nemen”.

Beide fracties vinden dat een verbod beter werkt dan er iedere keer als er geconstateerd wordt dat er ergens een mosquito is opgehangen, het college daarop te wijzen en aan te dringen op handhaving.

Het is niet voor het eerst dat er in Groningen mosquito’s zijn geplaatst. Na protesten verwijderde de Hanzehogeschool een door hen geplaatst piepkastje aan het Zernikeplein. Na aandringen van de SP zijn eerder een tweetal mosquito’s bij het Allendeplein weggehaald. En de mosquito bij de Nassauschool is eerder op verzoek van de gemeente uitgezet. Aan de Schoolholm werd jaren geleden een mosquito op privéterrein geplaatst, waarvan het geluid tot in de publieke ruimte waarneembaar is en als hinderlijk wordt ervaren.

Begin 2012 wilde het college in de algemene plaatselijke verordening een verbod voor het ophangen van mosquito’s opnemen. Onder andere de fracties van SP en GroenLinks steunden dat voorstel, mede omdat de gemeente makkelijker zou kunnen handhaven. Maar een meerderheid van de raadsfracties wilden een vergunningenstelsel en zouden daarvoor een initiatiefvoorstel indienen. Tot op heden is dat echter niet gebeurd.

Een mosquito beperkt het recht van bewegingsvrijheid van mensen, omdat zij ongevraagd in de openbare ruimte geconfronteerd worden met een irritante en ondraaglijke hoge toon. In België is het apparaat om die reden verboden.