Buurtbewoners Zuidhorn: “Azc-locatie is inhumaan”

ZUIDHORN – Twee bijeenkomsten op één avond. De omwonenden van de beoogde azc-locaties kwamen donderdag avond bijeen in eerst het gemeentehuis en later Het Anker. Daar werd de buurt geïnformeerd over de plannen van het college om een asielopvang te realiseren in hun woonwijk.

Vroeg op de avond was het de beurt aan de buurtbewoners van De Borgh in de gemeentehuis van Zuidhorn, daarna verplaatsten burgemeester Bert Swart, COA unit-manager Henk Wolthof en de raadsleden zich naar Het Anker om de buren aldaar bij te praten.

De plannen vielen niet bij iedereen in goede aarde. Vooral op locatie De Borgh reageerden veel buurtbewoners onaangenaam verrast op de plannen van het college. Volgens de omwonenden zijn er in de gemeente Zuidhorn veel betere locaties om een azc te realiseren. Gesuggereerd werden de ruimte achter het gemeentehuis bij het Transferium en de nieuwbouw locatie De Oostergast. Veel buren van het toekomstige azc maken zich zorgen om de waarde van hun woning, het aanzien van de buurt en de onveilige situaties die er kunnen ontstaan door 300 vluchtelingen in een ‘kleine’ woonwijk te proppen. Ook de omvang van de opvang liet, volgens de buurt, te wensen over. “Driehonderd is teveel”, aldus een bezorgde bewoner. Voor het COA is 300 asielzoekers echter het absolute minimum. “Minder vluchtelingen is simpelweg niet rendabel”, volgens Wolthof. Buurtbewoners vragen zich af hoe het COA deze mensen gaat plaatsen op een ruimte van 80 bij 80 meter. “Dat is toch veel te klein”, klonk het vanuit de zaal. “Het zijn wél mensen, dit is inhumaan voor zowel de vluchtelingen als de omwonenden.”

zuidhorn-de-borgh-plannen

Foto: Schetsen van de plannen op locatie De Borgh

Later op de avond bij Het Anker kon het gemeentebestuur op meer begrip rekenen. Geluidsoverlast en parkeergelegenheid bleken de grootste struikelblokken voor de buren van Het Anker. “Daar valt over te praten”, deelde burgemeester Bert Swart zijn inwoners mee. “We nodigen jullie graag uit om mee te denken over dit onderwerp en samen tot een goed en concreet plan te komen.”