Oldambt in gesprek met inwoners over azc Udesweg

OLDAMBT – Het college van B en W van de gemeente Oldambt wil een asielzoekerscentrum realiseren op hun voorkeurslocatie aan de Udesweg in Winschoten. Alvorens daarover een definitieve beslissing te nemen wil het college in gesprek met de inwoners.

Daarom heeft Oldambt een inloopbijeenkomst georganiseerd in de Tramwerkplaats. De bijeenkomst is op woensdag 20 april tussen 18.00 en 22.00 uur en is bedoeld voor inwoners, ondernemers en zorg- en onderwijsinstellingen uit de gemeente. Op 10 mei neemt men een definitief besluit over de locatie.

Voorkeurslocatie Udesweg

Het college van b&w heeft haar voorkeur uitgesproken voor de vestiging van een azc aan de Udesweg te Winschoten. Deze locatie is uit onafhankelijk onderzoek naar voren gekomen als meest geschikte locatie. In het onderzoek is rekening gehouden met de kaders die de gemeenteraad vorig jaar juni heeft gesteld over de komst van een azc.

Inloopbijeenkomst voor inwoners

De inloopbijeenkomst vindt plaats op woensdag 20 april in de Tramwerkplaats, aan de Havenkade-West 3 in Winschoten, tussen 18.00 – 22.00 uur. Het college van B en W, het COA, VluchtelingenWerk Noord Nederland en Gezondheidscentrum Asielzoekers zijn aanwezig. Tijdens de inloopbijeenkomst wordt informatie gegeven over het uitgevoerde locatieonderzoek, de planning en procedures.

Bezoekers kunnen vragen stellen en hun mening en/of reactie geven. Deze ideeën, meningen en reacties worden verzameld. Het college neemt dit mee in haar overwegingen. In de collegevergadering op 10 mei neemt het college een definitief besluit over de locatie van het azc.

Foto: Google Streetview