Provincie en gemeenten vragen meer financiële armslag in aardbevingproblematiek

PROVINCIE – Twaalf Groningse gemeenten uit het aardbevingsgebied en de provincie Groningen vragen het kabinet in een open brief om voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen in de Voorjaarsnota voor uitvoering van het meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen.

Volgens de gemeenten en de provincie is het belangrijk dat de Nationaal Coördinator
Groningen (NCG) van voldoende slagkracht wordt voorzien om het geschonden vertrouwen van de inwoners van het aardbevingsgebied te herstellen.

Inmiddels zijn de eerste stappen van het meerjarenprogramma gezet. Voor de provincie en zijn inwoners is het essentieel de ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming, onderwijs, zorg en het aardbevingsbestendig maken van voorzieningen en woningen blijft doorgaan. Temeer omdat er in het Noorden momenteel met scepsis en twijfel gekeken wordt naar de overheid en de NAM, zo valt er in de brief te lezen.

Of de vraag naar financiële armslag wordt gehonoreerd door het kabinet moet blijken uit de Voorjaarsnota. Daarin geeft de regering aan wat er begroot wordt voor de ontwikkeling van het programma. Ook blijkt niet uit de brief wat de partijen aan extra nodig denken te zijn.