Provincie pakt onveilige kruispunten aan tussen Hoogezand en Groningen

HOOGEZAND/GRONINGEN – De provincie begint op 11 april met de werkzaamheden op verschillende kruispunten op de fietsroute Hoogezand-Groningen.

Zo wordt er nieuwe markering en een rode slemlaag (afwerklaag) aangebracht. Ook worden er bromfietsdrempels en nieuwe verkeersborden geplaatst en wordt de verlichting op een aantal locaties aangepast. Door de werkzaamheden moet de verkeersveiligheid op kruisingen op de route verbeteren. De werkzaamheden gaan in totaal ongeveer drie weken duren. Tijdens de werkzaamheden blijven de wegen en fietspaden voldoende begaanbaar voor het verkeer.

De provincie Groningen, de gemeenten Groningen en Hoogezand-Sappemeer, de politie en de Fietsersbond werken samen aan de verbetering van de verkeersveiligheid op de fietsroute tussen Hoogezand en Groningen.

Uit een enquête van het project blijkt dat aanwonenden en weggebruikers zich geregeld onveilig voelen op het fietspad tussen Hoogezand en Groningen. Het fietspad staat in de top vier van meest onveilige fietspaden in de provincie. Om de veiligheid te verbeteren wordt de inrichting van de weg aangepast en zijn er verkeerscontroles om weggebruikers te wijzen op veilig verkeersgedrag.