Veel belangstelling voor Informatiemarkt over azc in Zuidhorn

ZUIDHORN – Dinsdagavond organiseerde de gemeente Zuidhorn een informatiemarkt over het asielzoekerscentrum dat de gemeente wil vestigen in de gemeente. Nadat vorige week donderdag de omwonenden van de locaties aan De Borgh en Het Anker al werden ingelicht was het nu de beurt aan iedere inwoner van de gemeente die graag wat meer wilde weten over de plannen. Honderden mensen maakten gebruik van de mogelijkheid meer informatie in te winnen.

Burgemeester Bert Swart ontving de mensen hartelijk aan de deur van het gemeentehuis, terwijl unit-manager van het COA in Noord-Nederland, Henk Wolthof, druk bezig was met de bezoekers. Wolthof en zijn mensen legden aan iedereen die het wilde horen uit wat de gemeente Zuidhorn en het COA voor ogen hebben in de Zuidhornse woonwijk.

Zoals het er nu uitziet wil het COA tweelagen containerwoningen neerzetten op locatie De Borgh. Tevens zal daar een speelveld moeten komen. Op locatie Het Anker worden de dagbesteding en andere activiteiten ondergebracht.

Bij het weggaan konden belangstellenden nog een woordje wisselen met enkele raadsleden onder het genot van een kopje koffie of thee en een reactie op het hele gebeuren achterlaten. De gemeente Zuidhorn zal alle reacties van vorige week donderdag en afgelopen dinsdag verzamelen en beoordelen. De gemeenteraad zal uiteindelijk op 6 juni beslissen of de azc-plannen van het college doorgang kunnen vinden.