Groningen richt investeringsfonds op om Stadjers in beweging te krijgen

GRONINGEN – B&W van Groningen willen meer Stadjers in beweging krijgen. Daarom richt de gemeente een investeringsfonds op. De plannen zijn onderdeel van het Meerjarenprogramma Sport & Bewegen 2016 -2020 dat het college wil voorleggen aan de Groninger gemeenteraad.

Bovenop de reguliere sportbegroting van 22 miljoen euro trekt de gemeente de komende periode jaarlijks in totaal 300 duizend euro uit voor sporten in de openbare ruimte (150 duizend euro) en een co-financieringsfonds voor sportaccommodaties (150 duizend euro).

Het Meerjarenprogramma is in goed overleg met de Sportkoepel Groningen en met tal van andere betrokkenen tot stand gekomen. De Sportkoepel Groningen is zeer tevreden over het overleg met de gemeente en de bereikte resultaten. Sporten in de openbare ruimte krijgt volop de aandacht. Met het voorstel komt het college tevens tegemoet aan de dringende wens van de gemeenteraad en de sportverenigingen om de tarieven voor de verenigingssport niet te verhogen. Dat betekent dat er geen generieke tariefsverhoging komt.

Het Meerjarenprogramma omvat maar liefst 33 projecten, verdeeld over vijf groepen: het Faciliteren van sportverenigingen, Jeugd in beweging, Ruim baan voor talent, Sport in de openbare ruimte en Sport verbindt.