Noorderpoort scoort goed; Aantal vroegtijdig schoolverlaters beneden gemiddelde

Stadskanaal Noorderpoort open dag-2

PROVINCIE – Noorderpoort Beroepsonderwijs Veendam, Campus Winschoten en Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal scoren goed op het gebied van vroegtijdig school verlaten (VSV). Alle drie de scholen zitten ver onder het landelijk gemiddelde.

De scholen besteden veel aandacht aan het vroegtijdig signaleren van problemen die tot uitval kunnen leiden. Het begeleiding en adviesteam van de school ondersteunt jongeren zodat de focus op de studie gericht kan blijven. Daarnaast is er een intensieve samenwerking met ketenpartners zoals gemeente, leerplicht en jeugdagenten. Alles is gericht op vroegsignalering en ondersteuning ter voorkoming van voortijdige uitval.

Het belang van een startkwalificatie is groot: het biedt jongeren een beter perspectief op de arbeidsmarkt en een stevige, eigen plek in de samenleving. Volgens de landelijke definitie is er sprake van VSV indien iemand onder de 23 jaar geen startkwalificatie heeft behaald en niet ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling.

De landelijke doelstelling is om het aantal schoolverlaters in 2016 verder omlaag te brengen naar maximaal 25.000. Om dit te bereiken zijn meerjarige prestatieafspraken gemaakt met scholen en gemeenten. Noorderpoort ondertekende in 2012 het nieuwe convenant voor de periode 2012- 2015. Hiermee committeert onze instelling zich aan een actief beleid om het aantal VSV-ers in de regio terug te dringen. Als kapstok voor alle activiteiten is het ‘traject van de toekomst’ ontwikkeld waarin jongeren geleerd wordt dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun toekomst. In samenwerking met de domeinen Zorg, Werk en RMC/Leerplicht wil Noorderpoort vanuit het onderwijs de toekomst van haar studenten verder ondersteunen.