Groningen trekt aan buitenlands ondernemerstalent

GRONINGEN – Wethouder Joost van Keulen ondertekende vanmorgen de City Deal Warm Welkom Talent. Van Keulen deed dit namens de gemeente Groningen. Dit vond plaats tijdens de Innovation Expo in Amsterdam. De vier steden Amsterdam, Groningen, Eindhoven en Den Haag en vier ministeries spreken daarbij af nauw samen te werken om Nederland aantrekkelijker te maken voor ambitieuze buitenlandse ondernemers.

Wethouder Joost van Keulen verklaarde bij de ondertekening in een vraaggesprek met onder meer minister Kamp dat de tijd nu rijp is om een aantal onderdelen beter te gaan regelen voor “ons” internationaal vestigingsklimaat, het internationaal bedrijfsleven en talent.

City Deal Warm Welkom Talent

Het doel van de City Deal Warm Welkom Talent is om buitenlands ondernemend talent aan te trekken en de ruimte te geven om in Nederland te wonen, te ondernemen en te groeien. De focus ligt bij start-ups, scale-ups (snelle groeiers), en ondernemers in de creatieve sector. Deze groep levert een onmiskenbare bijdrage aan de economie. Zij verrijken het Nederlandse bedrijfsleven met innovatieve idee├źn en waardevolle netwerken.

Steden en de Rijksoverheid gaan intensief en resultaatgericht samenwerken om vestiging in Nederland zo aantrekkelijk en zo eenvoudig mogelijk te maken. Bij het zoeken naar verbeteringen staat de beleving van de ambitieuze ondernemer centraal. Ook uitvoeringsorganisaties zoals de IND en RVO, en tal van andere betrokken organisaties zitten vanaf het begin aan tafel.

Bij de Rijksoverheid tekenen de ministeries van Economische Zaken, Veiligheid en Justitie, Sociale Zaken en werkgelegenheid, en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij de steden tekenen Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Groningen.

Agenda Stad

Het kabinet heeft de ambitie om de concurrentiekracht van het Nederlandse stedennetwerk te versterken en Nederland in de wereldtop te houden. Hiervoor is Agenda Stad in het leven geroepen. Daar waar steden tegen grenzen aanlopen en vernieuwing en doorbraken nodig zijn komt Agenda Stad in beeld. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, het Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd.