Grootegast opnieuw op zoek naar geschikte azc-locatie

GROOTEGAST – Het COA en de gemeente Grootegast kunnen op zoek naar een nieuwe locatie voor het asielzoekerscentrum. De onderhandelingen tussen het COA en de grondeigenaar zijn op niets uitgelopen. Het college heeft de gemeenteraad inmiddels bijgepraat over de stand van zaken.

Grootegast wil een azc realiseren voor 300 asielzoekers voor een periode van vijf jaar, eventueel met een verlenging van nog eens vijf jaar. Eerder al kwamen plannen om een azc voor 500 vluchtelingen te realiseren aan de Legolaan niet door de raad. Zowel het aantal als de locatie werden afgewezen. De nieuwe locatie moet binnen twee kilometer van de kern van Grootegast komen te liggen.