Wierden en Borgen in overleg met huurder; “Doun en Nait Doun”

BEDUM – Zoveel mensen, zoveel wensen. Als je aan huurders vraagt wat zij verwachten van een nieuwbouwwoning die ook nog eens betaalbaar is, krijg je verschillende antwoorden. Toch zijn er ook overeenkomsten. Zo maken huurders aan woningcorporatie Wierden en Borgen duidelijk dat ze vooral gebruiksgemak willen, een efficiënte indeling in huis, energiezuinigheid, privacy en voldoende bergruimte binnen en buiten.

Wierden en Borgen ging de afgelopen weken in gesprek met een Bewonersadviesgroep. Deze groep bracht vorige week het advies uit “Doun en Nait Doun bij betaalbaar bouwen”.

Wierden en Borgen betrekt huurders bij de uitvoering van haar taken. Een van de instrumenten daarvoor is de Bewonersadviesgroep. Een groep van 15 mensen is daarvoor 2x bij elkaar gekomen. Zij hebben ook twee nieuwbouwprojecten bezocht in Bedum.

De groep is heel gevarieerd: sommigen wonen alleen, met z’n tweeën of drieën, of met een partner en vier kinderen. De leeftijden variëren van begin 20 tot 75 +. Ze komen uit het gehele werkgebied van Wierden en Borgen. Een deel werkt, een deel is met pensioen, iemand studeert nog of leeft van een uitkering.

In de derde bijeenkomst op 5 april hebben zij hun tips voorgelegd aan medewerkers van Wierden en Borgen, de huurdersorganisaties en de Raad van Commissarissen. Het werd een levendige bijeenkomst vol discussie.

Rinze Kramer, directeur van de woningstichting, nam de aanbevelingen in ontvangst uit handen van Annet Ritsema, architecte en voorzitter van de adviesgroep. Hij is blij met de tips. De adviesgroep hoort binnen drie maanden terug hoe de tips worden vertaald naar de praktijk.