Nieuw bestuur Gemeentebelangen Oldambt vol ambitie

OLDAMBT – De afgelopen periode heeft Gemeentebelangen Oldambt hard gewerkt om het nieuwe bestuur vorm te geven. Met het uiteindelijke kiezen en samenstellen van het bestuur is dat traject ten einde. De partij gaat zich nu richten op de toekomst. Het doel; over twee jaar de grootste partij te worden in de gemeenteraad.

Het bestuur van Gemeentebelangen Oldambt bestaat uit Ger Klein (voorzitter), Leo de Raad (secretaris, tevens vicevoorzitter) en Albert Kuiper (penningmeester). De komende tijd gaan zij zich bezighouden met het verder vormgeven van de partij. Er moet nog veel gebeuren, want binnen nu en 2 jaar zijn er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Daar moet nog veel voor voorbereid worden. Zo moet er een campagne opgezet worden en moet inhoud worden gegeven aan een verkiezingsprogramma. Het bestuur zet zich met nadruk in om dit proces samen met leden, maar ook met andere burgers en ondernemers op te pakken.