Fietsroute Groningen-Haren kan worden vernieuwd

HAREN – Het ontwerp van de fietsroute plus Groningen-Haren is door het college van B en W van Haren vastgesteld.

Het fietspad langs de Kerklaan wordt verbreed en er komen fietsstraten en een rotonde. In de raadsvergadering van 30 mei wordt aan de gemeenteraad gevraagd het benodigde krediet beschikbaar te stellen, waarna er zo snel mogelijk wordt gestart met de werkzaamheden.

Het project wordt grotendeels gefinancierd met subsidie vanuit de provincie Groningen en de Regio Groningen-Assen vanuit het project ‘Beter Benutten’.

Tijdens de informatieavond hebben veel aanwonenden gereageerd op de concept-plannen. Deze reacties zijn meegenomen in het definitieve plan.

De fietsroute loopt langs de Kerklaan, Kromme Elleboog en de Jachtlaan tot aan de Hertenlaan. Met de realisatie van de fietsroute plus Groningen – Haren wordt het fietsen op deze route aantrekkelijker en comfortabeler.

Ook worden een aantal verkeersknelpunten opgelost. Het bestaande fietspad langs de Kerklaan wordt verbreed en er komt een rotonde op het kruispunt van de Kerklaan – Molenweg. Vanaf het kruispunt van de Schoutenlaan wordt op de Kerklaan, Kromme Elleboog en Jachtlaan een fietsstraat aangelegd.

De fietsstraat krijgt voorrang op kruispunten en de snelheid van het autoverkeer gaat omlaag door de aanleg van plateaus en een brede middenstrook. De gemeente Haren sluit aan op het Groningse deel van de fietsroute plus waarbij momenteel nog twee varianten in beeld zijn: verbeteren van het bestaande fietspad of een nieuwe route in het verlengde van de Helperzoom/Saaksumborg met aansluiting op de Kerklaan.

De totale kosten van het Harense deel van de route worden geraamd op € 1.240.000,- waarvan € 972.000,- bestaat uit subsidie vanuit de provincie Groningen en de Regio Groningen-Assen via het Beter Benutten programma (ministerie van Infrastructuur en Milieu)