Weekmarkt Paddepoel gered van de ondergang

PADDEPOEL – De winkeliersvereniging Paddepoel en de gemeente Groningen willen de neergang van de weekmarkt in Paddepoel een halt toe roepen.

De afgelopen periode is het aantal kramen op de markt flink teruggelopen. Een aantal marktondernemers en de winkeliersvereniging gaan nu gezamenlijk de wijkmarkt opnieuw starten. De gemeente ondersteunt dit initiatief door nieuwe marktondernemers te benaderen. De gemeente streeft ernaar dat de markt in Paddepoel de komende periode op woensdag minimaal 8 kramen telt.

Terugloop

De markt in Paddepoel is de afgelopen jaren teruggelopen door de verplaatsing van de markt, leegstand in het winkelcentrum en het verdwijnen van een tweede supermarkt. Hierdoor was het voor de ondernemers niet meer voldoende rendabel. De gemeente vindt de markt belangrijk voor de winkelcentrum en voor de leefbaarheid in de wijk. Om die reden is er voor geïnteresseerde ondernemers een stimuleringspremie beschikbaar waarin de marktondernemer een deel van het marktgeld terug krijgt.

Gesprekken

Vooruitlopend op deze premie hebben een aantal ondernemers aangegeven van deze mogelijkheid gebruik te willen maken. Het gaat om kramen met onder andere groente en fruit, vlees, zuivel en koek. Zij zullen vanaf 20 april hun plek op de markt weer innemen.