Humanitas afdeling Hoogezand-Sappermeer/Slochteren wordt Afdeling Midden-Groningen

MIDDEN-GRONINGEN – Humanitas afdeling Hoogezand-Sappemeer/Slochteren verandert zijn naam in Afdeling Midden-Groningen. Dat heeft het bestuur bekend gemaakt tijdens de jaarvergadering van maandag 18 april in het wijkcentrum De Kern. De naamsverandering gaat in per 1 mei 2016.

De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde zijn bezig met een fusietraject om op 1 januari 2018 op te gaan in een gemeente. Hoewel de raden van deze gemeente nog een definitief besluit moeten nemen en ook de plannen tot de vorming van een en gemeente nog voorgelegd moeten worden aan de Tweede Kamer is er een traject gestart waarbij ook de naam van de nieuwe gemeente bekend is. Dit wordt Midden-Groningen. Verenigingen, die in de gemeenten actief zijn spelen inmiddels in op deze nieuw naamgeving. Een aantal verenigingen zijn al fusies aangegaan en de nieuwe vereniging de naam gegeven van Midden-Groningen.

De afdeling is al vanaf 2077 actief in de gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren. In 2007 is de naam van de afdeling gewijzigd in afdeling Hoogezand-Sappemeer/Slochteren. Daar Humanitas in beide gemeenten actief contact heeft met beide gemeentebesturen is de verwachting dat die contacten na de fusie blijven en overgaan naar de nieuwe gemeente. Vooruitlopend op deze ontwikkeling heeft het bestuur besloten de naam van de afdeling met ingang van 1 mei 2016 te wijzigen in Midden-Groningen.

Dit houdt niet in dat dan ook de afdeling direct actief wordt in het gebied van de gemeente Menterwolde. Afgewacht wordt wanneer het samenwerkingsverband aanstalten maakt om ook Humanitas afdeling Midden-Groningen actief te laten worden in het gebied van de gemeente Menterwolde. In het uiterste geval zal dat zijn 1-1-2018, maar we verwachten gezien het proces dat nu gaande is, dat dit sneller zal gaan. Er worden binnen de drie gemeente steeds meer samengewerkt op diverse beleidsterreinen. Met de afdeling Veendam en omstreken, die nu nog actief is in Menterwolde, zijn afspraken gemaakt over een eventuele overgang van het gebied van de gemeente Menterwolde naar afdeling Midden-Groningen.