OBS De Borgh; De eerste ‘Gezonde School’ in het Westerkwartier

ZUIDHORN – OBS De Borgh heeft vorige week het predicaat ‘Gezonde School’ gekregen. Daarmee sluit de school als achtste aan bij de scholen in het primaire onderwijs binnen de provincie die deze titel mogen dragen. De Borgh is de eerste school in Zuidhorn die zich een Gezonde School mag noemen en is tevens de enige in het Westerkwartier die met trots het bijbehorende bordje bij de ingang heeft hangen. Tijd dus om te kijken waarom De Borgh zich vanaf heden een Gezonde School mag noemen.

Directrice Annemarie Beukema-Kars heeft het bewijs van de prestatie stevig vast. “Dit is een geweldig moment voor de school”, vertelt de directrice. “Natuurlijk ook omdat wij dit een grote eer vinden, maar temeer omdat deze erkenning aansluit bij de visie die wij als school hebben.” Er zijn als school acht themacertificaten te behalen. Om voor een certificaat in aanmerking te komen moet een school een thema kiezen en dat breed en diep uitdragen. “Niet iedere school is gelijk”, weet Beukema-Kars. “Je kiest als school dus het thema dat het beste bij de school past.” In het geval van OBS De Borgh was dat het thema Welbevinden en Sociale Veiligheid. “Een logische keuze”, vindt Annemarie. “Bij De Borgh willen wij een pedagogisch klimaat scheppen waarbij kinderen zelf de eigenaar zijn van hun eigen ontwikkeling.” Uitgelegd, de school is al jaren bezig met kinderen zelf laten meedenken over hoe zij het beste kunnen leren. “Kinderen moeten het gevoel krijgen dat ze competent zijn, ze moeten initiatief durven nemen en actief meedenken met de school en de regels die er gelden”, aldus Beukema-Kars. “Dat betaalt zich later in het echte leven terug.” Bij De Borgh mogen kinderen fouten maken. “Van je fouten kun je leren”, zegt ze. “Wel is het belangrijk dat je de verantwoordelijkheid neemt voor je fouten en ze naar behoren oplost. Leerlingen worden uitgedaagd zich sociaal, weerbaar maar ook kwetsbaar op te stellen.” Het pedagogisch verantwoord lesgeven zit diep ingebakken bij De Borgh. De school maakt dan ook gebruik van de KiVa-methode. Een schoolbreed programma gericht op positieve groepsvorming en het verbeteren van de sociale veiligheid op scholen. “Het is wetenschappelijk bewezen dat dit programma werkt”, legt Annemarie uit. “Werken met KiVa verhoogt de leerprestaties, verbetert het schoolklimaat waarin de leerlingen zich begeven en is effectief bij het tegengaan van pesten.” Bij De Borgh krijgen alle groepen, van de jongste kleuters tot en met de oudste leerlingen, de KiVa-lessen. Het hele team van leerkrachten is opgeleid om deze lessen te kunnen geven. “En dat is een basis om je goed te kunnen ontwikkelen”, weet de directrice.

Binnenkort ziet men het ook terug naast de ingang van De Borgh. Bij het predicaat Gezonde School hoort een mooi bewijs van die prestatie op de muur naast de ingang. Dit om te onderstrepen dat het met het onderwijs op de Zuidhornse school inderdaad goed zit. “Een kind moet zich veilig voelen om goed te presteren”, vertelt Beukema-Kars. “Dit certificaat geeft aan dat wij aan die norm voldoen en een omgeving hebben gecreëerd waarin leerlingen zich goed en veilig kunnen bewegen.” Nu de eerste van de acht mogelijke thema’s behaald is, gaan we kijken of we ook de thema’s ‘Voeding’ en ‘Sport en Beweging’ kunnen behalen. Maar eerst gaan we genieten van deze prestatie die we met de hele school hebben neergezet.” Annemarie Beukema-Kars vertelt dat er ook echt sprake is geweest van een teamprestatie. “En niet alleen van de leerkrachten”, zegt ze. “We betrekken ook de leerlingen actief bij de school. Wanneer je een leerling vraagt om mee te helpen voelt hij of zij zich mede verantwoordelijk en competent.

De goed doordachte en uitgevoerde visie van De Borgh heeft er voor gezorgd dat zij de eerste school in Zuidhorn zijn die zich als Gezonde School mag profileren. “Daar zijn wij uitermate trots op”, glimt de directrice. “Toch hoop ik dat er meer scholen in de regio zullen volgen. Dat zou het onderwijs ten goede komen. En voorloper zijn is ook mooi toch?”