Programmeerles voor Groningse scholieren

GRONINGEN – Tien basisscholen in Groningen krijgen op initiatief van D66 programmeerles in het nieuwe schooljaar. D66 werkte hiervoor samen met onder meer de Hanzehogeschool en Google.

Het voorstel vormt onderdeel van een pakket plannen, die het onderwijs in de stad moeten stimuleren. De gemeenteraad gaf woensdag groen licht voor de plannen.

Het plan Programmeren in de Klas omvat een doorlopende leerlijn voor de groepen twee tot en met acht van de basisschool. Kinderen leren op speelse wijze kennis maken met de digitale wereld. Daarnaast wordt de betrokken docenten geleerd om de lessen zelf te verzorgen.

‘Het is niet de bedoeling dat we programmeurs opleiden. Vergelijk het met Engels. Kennis van die taal is belangrijk, omdat je dan beter snapt hoe de wereld werkt. Die wereld is voor de generaties die nu en straks opgroeien steeds meer digitaal. Met Programmeren in de Klas wordt in Groningen een start gemaakt om leerlingen en docenten beter voor te bereiden op die toekomst’, aldus D66-gemeenteraadslid Arend Jan Wonink.

Naast D66, de Hanzehogeschool en Google waren ook de stichting Groningen Programmeert, de Jonge Onderzoekers en I.Turn.It betrokken bij de totstandkoming van de plannen. Daarbij is nadrukkelijk gezocht naar input en draagvlak uit het onderwijs.

‘We willen niet vanuit het stadhuis bepalen wat er in het klaslokaal gebeurt. Samen met Grietha de Boer, programmamanager Wetenschap en Techniek van de pedagogische academie van de Hanzehogeschool, heb ik daarom de afgelopen maanden aan tal van scholen verspreid over de hele stad het plan gepresenteerd. Zonder uitzondering waren docenten en bestuurders enthousiast. Hun input is verwerkt in het uiteindelijke voorstel. Het plan voorziet duidelijk in een behoefte,’ verklaart Wonink.

Programmeren in de Klas biedt kinderen en docenten een eerste kennismaking met de wereld die schuilgaat achter het internet en digitale middelen als tablets, smartphones en drones.