UWV constateert lichte daling aantal WW-uitkeringen in Groningen

PROVINCIE – Het aantal WW-uitkeringen is in maart licht afgenomen in vergelijking tot februari. Ruim 17.400 mensen maken op dit moment nog gebruik van een WW-uitkering, dat is 5,8 procent van de totale beroepsbevolking in Groningen. Ondanks de daling in de afgelopen maand, worden er nog altijd meer uitkeringen verstrekt dan in dezelfde periode vorig jaar.

Vrijwel alle sectoren hadden in maart te maken met minder nieuwe WW-uitkeringen dan in februari. Alleen de detailhandel zag het aantal uitkeringen toenemen. Dit is vooral toe te wijden aan het faillissement van V&D, waardoor veel mensen hun baan verloren in deze sector.

Het UWV constateert wel dat er steeds meer vacatures openstaan. Vooral in de techniek en in de ICT stijgt de vraag naar personeel. De verwachting is dat het aantal openstaande vacatures verder stijgt door het aantrekken van seizoenswerkgelegenheid in de landbouw en de horeca.

In heel Nederland maken op dit moment ruim 470.000 mensen gebruik van een WW-uitkering.