Grootegast wakkert politieke interesse kinderen aan; Jeugdraad deelt geld uit

GROOTEGAST – De gemeenteraad van Grootegast stelt een bedrag beschikbaar om de oudste kinderen in het basisonderwijs bekend te maken met politiek en de werking van een democratie. Tijdens een speciale jeugdraadsvergadering mogen de 11- en 12-jarigen op 19 mei zelf besluiten aan welke van de drie geselecteerde goede doelen in Grootegast zij het bedrag gaan schenken. Daar zal dus nog wel even over gediscussieerd moeten worden.

De organisaties die in aanmerking komen zijn:
IVN Grootegast e.o.
Veilig Verkeer Nederland, afdeling Grootegast
Het Rode Kruis, afdeling Noord-West Groningen

In de aanloop naar deze raadsvergaderingen is een lesbrief gemaakt voor de leerkrachten van vijf basisscholen in de gemeente die aan het project meedoen. In de groepen 7/8 is inmiddels voor een groot deel aandacht geschonken aan deze lesbrief. Vervolgens krijgt elke deelnemende klas een gastles van een bijzondere docent: vijf gemeenteraadsleden gaan in op het werk van de gemeente en de gemeenteraad in het bijzonder.

Op de foto geeft raadslid mevrouw Myra Eeken-Hermans een gastles op de Johannes Bogermanschool te Grootegast. Een verzoek van de scholen was om in het project ook een bezoek aan de gemeentewerf en de brandweer mee te nemen. Een aantal scholen is hier inmiddels op bezoek geweest.