Onstwedder begrafenisvereniging krijgt certificaat Nardus

ONSTWEDDE – Begrafenisvereniging Onstwedde heeft als eerste in de provincie Groningen de Gedragscode Uitvaartzorg van landelijke koepel Nardus behaald. Het bestuur van de Onstwedder vereniging ontving de certificering woensdagavond tijdens de jaarvergadering uit handen van Nardus.

Na die vergadering werd ook penningmeester Wessel Volders in het zonnetje gezet voor maar liefst veertig jaar trouwe dienst voor Begrafenisvereniging Onstwedde.

De Onstwedder vereniging was de eerste in Groningen die de erkenning binnensleepte. Nadat het bestuur bijna een jaar werkte aan de voorbereidingen, ging de certificering snel omdat de interne procedures en werkwijze al voldeden aan de vereisten voor de Nardus Gedragscode. Voorzitter Henk van der Heide nam de bijbehorende certificaat met wandbord tijdens de jaarvergadering in ontvangst uit handen van officemanager Syta Hammink van Nardus. ,,Wij zijn zeer verheugd met deze certificering en hopen dat er spoedig meer Groninger collega-verenigingen volgen’’, zei Van der Heide.

De certificering geeft leden van de begrafenisvereniging de zekerheid van een gezonde financiële huishouding. Verder stelt Nardus bij de certificering strikte eisen aan onder meer deskundigheid en integriteit van bestuursleden van de vereniging en gedrag van medewerkers tijdens uitvaarten. ,,Deze gedragscode past heel goed bij onze werkwijze en verwoordt goed waar wij voor staan’’, vertelt secretaris Greetje Boels.

Jubilaris

Tot zijn grote verrassing werd penningmeester Wessel Volders tijdens dezelfde vergadering plots in het zonnetje gezet voor veertig jaar trouwe bestuursdienst. In het diepste geheim was er een feestelijke receptie belegd met Volders’ familie en vertegenwoordigers van diverse partners van Begrafenisvereniging Onstwedde. Volders was totaal overrompeld en mocht blij verrast vele lovende woorden en geschenken in ontvangst nemen. Boels: ,,Wessel Volders doet al veertig jaar heel veel voor de vereniging. Zo is hij trouw aanwezig bij bijeenkomsten van Nardus, ook als dat niet beslist hoeft. Mede dankzij zijn inzet houden wij veel voeling met ontwikkelingen in de uitvaartwereld. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor al zijn inspanningen.’’

Nadat Volders door oud-voorzitter Jan Brugge naar de feestzaal was gebracht ontving hij uit handen van Albert Berends namens Nardus en de provinciale federatie een oorkonde voor bewezen diensten. Over zijn veertig jaar als bestuurslid, zegt Volders: ,,Ik begon met een bakje vol handgeschreven kaartjes, nu gaat alles digitaal. Ja, er is in die veertig jaar veel veranderd, heel veel.’’

Begrafenisvereniging

Begrafenisvereniging Onstwedde is een vereniging die statutair geen winst mag maken. De bestuursleden zijn allemaal vrijwilligers. Zij zetten zich in voor het bieden van betaalbare uitvaarten voor de leden door diensten in natura te verstrekken, zoals de uitvaartleider, de laatste verzorging en de dragers. Hierbij werkt de begrafenisvereniging samen met verenigingen in omliggende dorpen, De Laatste Eer in Emmen, de Federatie van Uitvaartverenigingen in de Provincie Groningen en de landelijke organisatie Nardus samenwerkende uitvaartorganisaties.