Politie Noord-Nederland zet stappen om zich te versterken

PROVINCIE – De politie in Noord-Nederland heeft de afgelopen maanden gas gegeven om ondermijnende misdaad beter aan te kunnen pakken. Door de uitgestelde reorganisatie ontstond minder zicht op zware criminaliteit en er was te weinig recherchecapaciteit om zware criminaliteit goed aan te pakken. Dit was voor de politie en partners aanleiding om maatregelen te treffen.

Plaatsvervangend eenheidschef Ronald Zwarter: “De goede scores die we in Noord-Nederland behalen in de aanpak van straatroven, overvallen en woninginbraken willen we uitbreiden naar de aanpak van georganiseerde hennepteelt, mensenhandel, witwassen, fraude en criminele motorclubs. Daarvoor moesten we een aantal maatregelen treffen, zodat we kunnen gaan werken aan een toekomstbestendige opsporing en kunnen anticiperen op ontwikkelingen in de samenleving en de criminaliteit.”

Uitbreiding capaciteit

De noordelijke recherche telt circa 700 fte. De recherche houdt zich bezig met de opsporing van de lichtere vormen van criminaliteit tot de aanpak van zware georganiseerde criminaliteit. Een van de problemen die de politie in Noord-Nederland kende in de aanpak van zware georganiseerde criminaliteit en ondermijning was een tekort aan rechercheurs. Vorig jaar telde het team dat zich specifiek richt op de aanpak van ondermijning 35 fte. Door een aantal tijdelijke maatregelen is de capaciteit uitgebreid naar 59 fte, 10 fte onder de formatie. Naast dit team werkt nog eens 134,5 fte rechercheurs aan de bestrijding van ondermijning op het gebied van milieucriminaliteit, financieel economische criminaliteit en mensenhandel. Deze week werd bekend dat voorafgaand aan de landelijke personele reorganisatie 32 fte aan interne vacatures opengesteld mag worden voor de bestrijding van ondermijning. “Dat betekent dat rechercheurs die daar tijdelijk werken en andere medewerkers nu al mogen solliciteren en dat we ook kunnen beginnen met het specifieker opleiden van deze medewerkers. Wederom een stap in de goede richting. Zodra de reorganisatie een feit is, worden rechercheurs binnen opsporing geplaatst en worden de overige vacatures opengesteld”, vertelt Zwarter.

Zicht op criminaliteit

Een ander effect van de uitblijvende reorganisatie was dat er minder zicht ontstond op de ontwikkelingen binnen de zware criminaliteit. Ronald Zwarter, plaatsvervangend politiechef in Noord-Nederland: “Ondermijnende criminaliteit wordt steeds minder zichtbaar. Daarom wordt het steeds lastiger een goed beeld van criminaliteit te krijgen. Dat vraagt om andere en soms specialistische expertise die de politie niet altijd in huis heeft. Die investeringen kosten tijd. Het afgelopen jaar hebben veel medewerkers hard gewerkt aan een criminaliteitsbeeld in Noord-Nederland: wie zijn de grote spelers in de criminele wereld en hoe gaan zij te werk. Op een aantal ondermijningsthema’s hebben wij nu een beter beeld gekregen. Op een aantal ook nog niet. We zijn er dus nog niet, maar we werken er hard aan.”

Veiliger samenleving

Momenteel lopen er meerdere onderzoeken op het gebied van ondermijningscriminaliteit. Hiermee wil de politie een structurele bijdrage leveren om de zware criminaliteit aan te pakken en de samenleving veiliger maken.