SP Hoogezand-Sappemeer bezorgt over staat digitale dienstverlening gemeente

HOOGEZAND – Een hele set vragen vanuit de SP-fractie van Hoogezand-Sappemeer aan het college. De socialisten zijn geschrokken van de cijfers van Deloitte. Het onderzoeksbureau onderzocht in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken hoe het staat met de digitale dienstverlening van de gemeenten. Hoogezand-Sappemeer blijkt er allerminst rooskleurig op te staan.

De gemeente scoort een 42,8 op een schaal van 1 tot en met 100 en doet het dus beneden gemiddeld. Zeker in vergelijking met buurgemeente en herindelingspartner Menterwolde die een 67,1 wist te behalen. Slochteren, de derde gemeente waarmee Midden-Groningen gevormd gaat worden, komt er nog slechter uit met een 40,3.

De SP wil weten waar de lage cijfers vandaan komen en hoe het college denkt deze nog voor 2018 naar een acceptabel niveau te tillen. Ook is de fractie benieuwd welke afdelingen goed functioneren en welke afdelingen extra aandacht verdienen. De socialisten vrezen dat de gebrekkige digitale dienstverlening tekenend is voor de staat van de automatisering op het gemeentehuis.

Verder wil de SP dat inwoners van de nieuwe gemeente Midden-Groningen straks na de herindeling niet verplicht zijn de gemeentelijke dienstverlening louter via internet te regelen.

 

Foto: Google Streetview