Winkels in Bedum open op feestdagen

BEDUM – Bedumer winkeliers mogen in 2016 ook op een aantal feestdagen open. Het college van B en W heeft gebruik gemaakt van een vrijstellingsmogelijkheid in de ‘Verordening winkeltijden Bedum 2012’. Hierdoor mogen de ondernemers ook op Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en Tweede Kerstdag hun deuren openen.

Vanuit de Bedrijvenvereniging gemeente Bedum (BvgB) en door een aantal winkeliers wordt er op aangedrongen de verplichte winkelsluiting op zondagen in Bedum los te laten. Een beslissing daarover is aan de gemeenteraad. Die zal dat verzoek toetsen aan de verordening en het bestuursprogramma voor 2014-2018.

De BvgB kaartte de kwestie van de openstelling op zondag begin dit jaar aan bij monde van voorzitter Jakob Roorda. Hij meldde tijdens de gezamenlijke nieuwjaarvisite van BvgB en gemeente nader onderzoek naar de behoefte onder zijn achterban te willen doen. Dat onderzoek wees uit dat een deel van de leden van de ondernemersvereniging en niet aangesloten winkeliers de vrijheid wil om te bepalen of de zaak op zondag wordt opengesteld. Een ander deel van de ondernemers wil om uiteenlopende redenen geen openstelling op zondag.

Het is dus aan de gemeenteraad om al dan niet voor openstelling op zondag te kiezen. Het college wijst de verzoekers daar in een brief op. Verwacht wordt dat de kwestie nog voor de komende zomer aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.