Wierden en Borgen, gemeenteraad en huurdersorganisatie ‘On Tour’ door De Marne

DE MARNE – Op donderdagavond 21 april hebben wethouder Herwil van Gelder (gemeente De Marne), directeur Rinze Kramer (woningstichting Wierden en Borgen) en voorzitter Jan Werkman (huurdersvereniging De Marne – De Terpen) hun handtekening gezet onder de ‘Prestatieafspraken De Marne 2016-2021’.

In de prestatieafspraken staat wat de woningcorporatie in de komende jaren gaat doen in de gemeente De Marne op het gebied van sociale woningbouw. De ondertekening vond plaats in de raadszaal van het gemeentehuis.

Rondrit langs projecten

Op uitnodiging van Wierden en Borgen stapten de burgemeester en de wethouders, raadsleden en een afvaardiging van de huurdersorganisatie na de ondertekening in de bus voor een rondrit door de gemeente De Marne. Tijdens de busrit lichtte Rinze Kramer een aantal actuele thema’s toe, zoals het inspelen op krimp en de aardbevingsproblematiek. De directeur vertelde bijvoorbeeld dat Wierden en Borgen het aantal huurwoningen meer gaat afstemmen op het toekomstig aantal huishoudens in de gemeente. Tegelijkertijd gaat er veel aandacht besteed worden aan het verduurzamen en verbeteren van woningen. De route voerde langs diverse locaties die aansluiten op deze thema’s, zoals het project ‘Opplussen van woningen’ in Ulrum. Na een proefproject worden in dit dorp 90 woningen aangepast aan de wensen van de bewoners, zodat deze er langer kunnen blijven wonen.

Prestatieafspraken

Samenwerking tussen de woningcorporatie, de gemeente en de huurdersorganisatie wordt steeds belangrijker. Op die manier wordt er beter en sneller ingespeeld op ontwikkelingen in de woningmarkt, de onzekerheid rond aardbevingen en nieuwe wetgeving over huurwoningen. Over verschillende thema’s zijn inmiddels afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in prestatieafspraken. Zo is duidelijk wat de gemeente in de komende jaren van de woningcorporatie kan verwachten. De prestatieafspraken sluiten aan bij het gemeentelijk woonbeleid en worden elk jaar gemonitord.