Winsum komt met app voor buurtschouwers

WINSUM – De gemeente Winsum start dit jaar met de ‘buurtschouw nieuwe stijl’. Met een speciale burgerschouw app mogen inwoners de kwaliteit van onderhoud van de openbare ruimte in de eigen buurt beoordelen.

Verantwoordelijk wethouder Harmannus Blok: ‘De app is gebruiksvriendelijk, snel en eigentijds. Resultaten zijn eenvoudig in kaart te brengen. Wij willen onze inwoners zo veel mogelijk betrekken bij de eigen leefomgeving en het beheer van de openbare ruimte. Met deze app kan dat heel gemakkelijk.’

Voor de buurtschouw nieuwe stijl zoekt de gemeente Winsum inwoners die zich voor de schouwronde in hun eigen woonomgeving willen inzetten. Zij gaan twee maal per jaar met de eigen smartphone of tablet op pad om een schouwronde te doen. De app is verkrijgbaar via de Appstore, GooglePlay of Windows Phone Store. Deelnemers worden geworven via organisaties als dorps- en wijkverenigingen. Ook overige belangstellenden kunnen meedoen. Deelnemers krijgen uitleg tijdens een introductiebijeenkomst op 23 mei. Voor deze bijeenkomst kunnen belangstellenden zich aanmelden via gemeente@winsum.nl.

Niet voor klachten of meldingen

De buurtschouw is niet bedoeld voor meldingen of klachten over de openbare ruimte. De burgerschouw-app is dan ook geen vervanging van bestaande contacten met inwoners.

Hoe werkt de burgerschouw-app?

Inwoners gaan met de eigen smartphone of tablet op pad om de openbare ruimte in de eigen buurt te beoordelen. Hierbij valt te denken aan zaken als groenonderhoud, zwerfvuil en straatverlichting. Maar ook andere onderwerpen, zoals leefbaarheid en toegankelijkheid in de verschillende kernen, kunnen via de app worden beoordeeld. De gemeente kijkt of het beeld van de inwoners overeenkomt met de zogenaamde beeldkwaliteitskaarten van de gemeente. Deze beeldkwaliteitskaarten zijn in de app ingebouwd. Zo wordt inzichtelijk wat wel of niet voldoet in de openbare ruimte en waar actie ondernomen moet worden. De resultaten van de digitale buurtschouw worden gepubliceerd op www.winsum.nl en via de facebook- en twitteraccounts van de gemeente Winsum.