Aanleg tuin voor Het Gasthuis in Hoogezand van start

HOOGEZAND – De aanleg van de tuin van het hospice Het Gasthuis in Hoogezand is van start gegaan. Aannemerscombinatie Brondijk/CYMAC uit Sappemeer is begonnen met het aanbrengen van de omheiningen en zal daarna beginnen met het leggen van de bestrating voor de toegangsweg en de ruimten achter het Gasthuis.

Achter het Gasthuis komt voor zowel de huiskamer als voor een van gastenkamer, die aan de achterzijde ligt, een terras. Ook komt achter in de tuin bij het tuinhuis een terras. Omdat de tuin op het oosten ligt kan dit terras in de avonduren gebruikt worden. Zodra de bestrating en de aanleg van de terrassen gereed is, kan de tuin aangelegd worden. Eind deze maand hoopt men zover te zijn dat met de beplanting gestart kan worden. Leden van de Rotary-afdeling Hoogezand-Sappemeer willen helpen met het inrichten en aanbrengen van de beplanting. De Rotary heeft ook aangeven dat ze nog een bijdrage te geven voor het beplanten van de tuin. Een aantal bedrijven heeft al toegezegd plantmateriaal beschikbaar te willen stellen.

Enkele weken geleden ontving het bestuur van het Gasthuis een gift van € 5.000 uit het Goede Doelenfonds van het ING voor de aanschaf van een tuinhuis. Het bedrijf Q en S uit Meppen in Duitsland reageerde spontaan daarop met een aanbod. Voor het bedrag van het ING kan het bestuur nu een tuinhuis met een overdekt terras en een overdekte fietsenstalling realiseren. Het bestuur is daar erg blij mee.

De kosten voor de aanleg van de tuin worden voor een groot deel betaald uit het bedrag van € 15.000, dat de stichting Roparun uit Schiedam in 2013 al toegezegd heeft. Het bestuur is blij dat door de bijdragen van Roparun, het ING Goede Doelenfonds en de Rotary zij de aanleg van de tuin kan bekostigen. Het is echter niet voldoende. Voor een klein gedeelte moet het bestuur nog de middelen zien te verzamelen. Het bestuur hoopt dat vanuit de bedrijven en de bevolking nog een aanvulling komt.

Het Gasthuis is bouwkundig gereed, maar er ontbreken helaas de nutsaansluitingen. Deze hadden al reeds lang gerealiseerd behoren te zijn, echter door onbekende oorzaak is dit steeds vertraagd. Het bestuur hoopt dat dit zo spoedig mogelijk plaatsvindt. Dan kan het pand door aannemer Benus overdragen worden aan Steelande wonen en kan het bestuur van het Gasthuis de sleutels krijgen. Het pand moet binnen in nog geschilderd worden en de wanden nog afgewerkt worden. Dan kan met de inrichting begonnen worden. Veel meubilair is al gekocht en is op afroep beschikbaar.

Binnenkort zal bekend gemaakt worden wanneer de opening van het Gasthuis zal plaatsvinden. Na de opening zal de bevolking door middel van een aantal open dagen de gelegenheid krijgen om het huis te bezichtigen. Daarna kan het in gebruik genomen worden. De verwachting is dat dit medio juni zal zijn.

 

Foto: Google Streetview