College Menterwolde neemt principebesluit over toekomst Meeden

MEEDEN – Het college van B en W van de gemeente Menterwolde gaan een scenario uitwerken waarbij er toch een Samenwerkingsschool in Meeden kan komen, zonder dat daarbij het beschikbare budget wordt overschreden. Menterwolde zit krap bij kas en moet momenteel ieder dubbeltje omdraaien om aan de bezuinigingsvoorstellen te voldoen.

Na bekendmaking van de gemeentelijke bezuinigingsvoorstellen, die ook de toekomstplannen voor het dorp Meeden raken, zijn er constructieve gesprekken gevoerd met alle betrokken partijen, waaronder de beide schoolbesturen, het dorpshuisbestuur en de dorpscoöperatie.

Die gesprekken hebben geresulteerd in een aantal scenario’s, die afgelopen dinsdagochtend door het college van burgemeester en wethouders van Menterwolde zijn besproken.

Het college heeft het principebesluit genomen om het scenario uit te werken, waarin -op hoofdlijnen– de huidige Sjaloomschool wordt gerenoveerd en uitgebreid (om huisvesting te bieden aan de Samenwerkingsschool-IKC), er onderhoud plaatsvindt aan de gymzaal en het dorpshuis kleiner wordt, waardoor het toekomstbestendig kan worden geëxploiteerd.

In dit scenario worden de sociaal-culturele functies en de verduurzaming nadrukkelijk meegenomen. Het college spant zich tot het uiterste in, om het gemeentelijke beschikbare budget van € 1 miljoen met externe fondsen aan te vullen. Het college gaat er van uit, dat dit gaat lukken. Een gefaseerde uitvoering kan tot de mogelijkheden behoren, waarbij realisering van de Samenwerkingsschool-IKC de eerste prioriteit heeft. De komende tijd wordt dit scenario verder uitgewerkt in samenspraak met de betrokken partijen.

De inwoners van Meeden worden eind mei tijdens een bijeenkomst in het dorpshuis nader geïnformeerd.