HSSM-gemeenten stellen herindelingsadvies vast; Midden-Groningen gaat er komen

MIDDEN-GRONINGEN – De gemeenteraden van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde hebben dinsdagavond tijdens de raadsvergadering ingestemd met het herindelingsadvies.

Een memorabel moment, want hierbij hebben zij formeel de fusie bekrachtigd en is er sprake van een definitief besluit vanuit de gemeenten die nu gaan toewerken naar één nieuwe gemeente: Midden-Groningen.

Het herindelingsadvies wordt voor 1 mei doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten, die het vervolgens voor akkoord naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sturen. Als de Eerste en Tweede Kamer ook instemmen met de herindeling, is de fusie op 1 januari 2018 een feit.

In het herindelingsadvies zijn ook de thema’s uit ‘het Kompas’ benoemd die als bouwstenen voor de komende jaren kunnen dienen. Dit Kompas is gebaseerd op gesprekken met inwoners, ondernemers, organisaties en bedrijven en op een analyse van trends, ontwikkelingen en feiten. Het Kompas benoemt drie bouwstenen voor een maatschappelijke agenda waaraan de nieuwe gemeente samen met inwoners, ondernemers en organisaties wil werken: ‘Groots in kleinschaligheid’, ‘Ieder mens telt’ en ‘Economie van de toekomst’. Het is een richtinggevend verhaal dat de doelen en intenties beschrijft. De uitwerking in een bestuurlijke agenda met acties en gewenste resultaten volgt later.

De gemeenteraden stemden tijdens de raadsvergaderingen in met ‘het Kompas’ en bekrachtigden ook de naam van de nieuwe gemeente: Midden-Groningen. Deze naam kreeg ook verreweg de meeste stemmen van de inwoners. ‘Midden-Groningen’ zal de werknaam HSSM gaan vervangen.

De drie gemeenten gaan nu hard aan het werk om ervoor te zorgen dat Midden-Groningen per 1 januari 2018 de deuren kan openen en een gemeente wordt om trots op te zijn.