MartiniPlaza wordt energieneutraal; 1800 zonnepanelen op het dak

GRONINGEN – Wethouder Mattias Gijsbertsen en MartiniPlaza directeur Willem de Kok installeren donderdag 28 april het eerste zonnepaneel op het dak van MartiniPlaza.

Als al het werk gedaan is zullen er op het dak van MartiniPlaza ruim 1.800 zonnepanelen liggen die gezamenlijk een vermogen van 415.000 Kwh kunnen opwekken. Ter vergelijking: dit is voldoende voor circa 100 huishoudens. MartiniPlaza kan hiermee grotendeels in de eigen stroomvoorziening voorzien.

Cofinanciering

Om het zonnedak te kunnen realiseren verstrekt de gemeente een lening aan MartiniPlaza. Deze vorm van cofinanciering helpt andere partijen te verduurzamen. Bij de gemeente zelf is de Gresco (Groningse Energie Service Compagnie) hier al een tijdje mee bezig. Martiniplaza is de eerste externe partij waar de Gresco en dus de gemeente nu mee samenwerkt.

Het gemeentebestuur verstrekt de lening omdat het plan voor het zonnedak past in het streven van Groningen om in 2035 energieneutraal te zijn. MartiniPlaza moet de lening binnen vijf jaar terugbetalen. Dat is volgens het college geen probleem omdat Martiniplaza door de energiebesparing geld bespaart.

Voortrekkersrol

In het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Voor de Verandering’ heeft het college van B&W aangegeven dat de gemeente Groningen een voortrekkersrol heeft in de taakstelling om in 2035 energieneutraal te zijn. De gemeente Groningen geeft het goede voorbeeld, helpt anderen bij verduurzaming en reikt actief mogelijkheden aan. Zodoende is Groningen experimenteergebied voor duurzame innovatie. Cofinanciering en een creatieve omgang met regelgeving en voorwaarden bieden daarbij mogelijkheden.

Deze mogelijkheden worden bij de samenwerking met MartiniPlaza volop benut. Daardoor leveren straks 1.800 zonnepanelen een bijdrage aan een energieneutraal Groningen in 2035.